GAMP

PL /

Audyty

Świadczącym usługi z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.


Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwem Informacji:
              < analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
              < diagnoza stanu bieżącego
              < audyty, testy bezpieczeństwa
              < Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
              < Polityki Bezpieczeństwa Informacji


Zajmujemy się szczegółową weryfikacją projektów IT pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w sektorach działalności naszych Kontrahentów.


Oferujemy usługi w zakresie zwiększenia efektywności biznesu, budowania dedykowanych systemów informatycznych w warstwie infrastrukturalnej i aplikacyjnej, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach dostarczanych rozwiązań.