GAMP

PL /

Consulting

Piotr GawaraGaMP Consulting  jest kolejnym krokiem realizowanym dla wsparcia naszych kluczowych Kontrahentów, umożliwiając im kompleksową implementację zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez spółkę GaMP. Jakość usług poparta wieloletnim doświadczeniem i licznymi certyfikacjami producentów wdrażanych technologii  wraz z bogatą ofertą produktową spółki gwarantuje dostarczenie naszym klientom kompletnego wdrożenia metodą zaprojektuj i wybuduj wraz ze wsparciem w zakresie pozyskania dofinansowania w tym ze środków i programów pomocowych Unii Europejskiej.Piotr Gawara
Prezes Zarządu Spółki.

 


GaMP Consulting oferuje pełne doradztwo oraz kompleksową obsługę inwestycji oraz projektów realizowanych przez Kontrahentów poczynając od projektu, uzgodnień kończąc na jego realizacji i wdrożeniu. GaMP Consulting jest grupą młodych ludzi, bazującą na wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dużym doświadczeniu praktycznemu (wynikającego z realizacji wielu dużych projektów) z dziedziny zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych.


Jako wiodący integrator rozwiązań teleinformatycznych specjalizujemy się  zarówno w opracowywaniu dokumentacji projektowej dot. nowych innowacyjnych rozwiązań jak również w kompleksowej realizacji projektów w tym integracji z istniejącymi - funkcjonującymi systemami naszych Kontrahentów takimi jak systemy FK czy systemy produkcyjne.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako skuteczny integrator, również własnych rozwiązań B2B, posiadający wdrożony system zarządzania jakością jesteśmy świadomi o naszej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie projektów naszych Kontrahentów. Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu są zawsze podstawą codziennych relacjach biznesowych z naszymi Kontrahentami.

Kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracować spółce dobre praktyki takie jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa danych. Bogate zaplecze sprzętowe GaMP (Data Center) wraz z dużym potencjałem grupy Konsultantów IT pozwala oferować szerokie port folio usług umożliwiających kompleksową realizację każdego zaawansowanego technologicznie projektu - w tym - wraz z przygotowaniem wniosku aplikującego o ośrodki unijne.

Zdobyta gruntowna wiedza techniczna z realizacji ostatnich kilkunastu wdrożeń projektów unijnych w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem konsultantów spółki jest najlepszą gwarancją sukcesu kolejnych nowych projektów realizowanych przez GaMP we współpracy z naszymi Kontrahentami.


CO NAS WYRÓŻNIA

Każdy realizowany przez spółkę GaMP projekt cechuje się indywidualnym podejściem zespołu wdrożeniowego. Wszystkie projektowane w ramach realizacji inwestycji rozwiązania są maksymalnie dostosowywane do rzeczywistych potrzeb danego Kontrahenta, gdyż tylko takie podejście jest gwarancją 100% zadowolenia naszych Klientów, a pozytywne emocje mają dla naszej spółki największy priorytet.

Naszym Kontrahentom zapewniamy obsługę poprzez oddelegowanego dedykowanego opiekuna wdrożenia, wspieranego przez specjalistów GaMP z różnych specjalności. Dzięki stałej dbałości o dokumentację projektową na każdym etapie życia  danego projektu, Kontrahent na bieżąco monitoruje stan realizacji wdrożenia, wie dokąd zmierza projekt oraz jakie namacalne korzyści ekonomiczne osiągnie organizacja po implementacji dedykowanego rozwiązania.


CERTYFIKATY

Z doświadczenia wiemy iż najlepszą miarą sukcesu każdego realizowanego przez spółkę projektu jest zadowolenie Kontrahenta po zakończeniu wdrożenia. Obiektywnymi przesłankami, które mają wpływ na wybór konkretnego Integratora IT do realizacji nowego projektu są z pewnością: doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali w przeszłości, referencje z takich wdrożeń jak również bieżące zasoby podmiotowe czyli kadra pracownicza, która będzie odpowiedzialna za realizację nowego projektu.

Aby zagwarantować naszym Kontrahentom jak najlepszą jakość świadczonych przez naszą spółkę usług nieustannie dbamy o podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników oraz przez potwierdzanie ich wiedzy poprzez różnego rodzaju uzyskiwane certyfikacje.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę wybranych wiodących dla projektów certyfikacji naszej spółki:

       < Microsoft® Gold Certified Partner
                   Gold Hosting 
                   Silver Application Development   
                   Silver Datacenter 
                   Silver Hosting 
                   Silver Midmarket Solution Provider   
                   Silver Software Asset Management 
       < Microsoft® Licensing Specialist  
       < Microsoft® Software Assets Management
       < Microsoft® Authorised Education Reseller
       < Microsoft® Services Provider License Agreement
       < CISCO Select Certified Partner
       < Fujitsu Select Partner


DOŚWIADCZENIE

W swojej kilkunastoletniej historii spółki, GaMP może wykazać się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych w różnorodnych środowiskach przy wykorzystaniu najnowszych technologii teleinformatycznych. Dzięki bogatemu portfolio spółka posiada bogate doświadczenie umożliwiające realizację projektów złożonych (łączących kilka branż) i trudnych w realizacji ze względu na specyficzne ograniczenia środowiskowe czy branżowe.

Wszystkie powyższe umiejętności jak również nabyte dobre praktyki składające się na doświadczenie spółki, pozwalają projektować skalowalne systemy różnej wielkości, dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych Kontrahentów spółki, z komunikacją poprzez zróżnicowane technologicznie interfejsy np. maszyn produkcyjnych.

GaMP oferuje szerokie portfolio własnych rozwiązań B2B jak również rozwiązania oparte na technologiach i platformach sprzętowych innych Producentów, zarówno już stosowane przez naszych Kontrahentów czy też sugerowanych przez naszą spółkę dla konkretnych projektów.

GaMP Sp. z o.o. bierze na siebie odpowiedzialność za cały projekt jak i jego wdrożenie lub w konkretnych przypadkach działając jako Kooperant/Konsorcjant  w danym projekcie tylko za wybrany obszar danego projektu.