GAMP

PL /

RMA (Logowanie)


 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z póź. zm.) informujemy, iż:
          1. Administratorem podanych w zgłoszeniach serwisowych danych osobowych jest:
                GaMP Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, 
                Aleja Konstytucji 3-go Maja 8
                65-803 Zielona Góra
          2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy serwisowej.
          3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie.
          4. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.