RODO

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Zajmujemy się szczegółową weryfikacją projektów IT pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w sektorach działalności naszych Kontrahentów.

Oferujemy usługi w zakresie zwiększenia efektywności biznesu, budowania dedykowanych systemów informatycznych w warstwie infrastrukturalnej i aplikacyjnej, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach dostarczanych rozwiązań.

Indywidualne podejście do każdego klienta oraz doskonała znajomość branży w zakresie ochrony przeciwpożarowej sprawia, że bezpieczeństwo pracowników naszych Kontrahentów jest dla nas priorytetem.

Prowadzone przez naszych inspektorów szkolenia oraz nadzór skutkuje osiągnięciem wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmy jak i pracowników. Poprzez nasze doświadczenie możemy zagwarantować skuteczną realizację wszystkich narzuconych prawem obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Nasze usługi w zakresie Bezpieczeństwa Informacji oraz RODO:

  • analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
  • diagnoza stanu bieżącego
  • audyty, testy bezpieczeństwa
  • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Polityki Bezpieczeństwa Informacji