RODO

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Zajmujemy się szczegółową weryfikacją projektów IT pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w sektorach działalności naszych Kontrahentów.

Oferujemy usługi w zakresie zwiększenia efektywności biznesu, budowania dedykowanych systemów informatycznych w warstwie infrastrukturalnej i aplikacyjnej, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach dostarczanych rozwiązań.

BHP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Kontrahentów dot. pełnej standaryzacji usług związanych z BHP oraz obniżeniu kosztów z tym związanych – świadczymy usługi w tym zakresie w ramach stałych Umów.

Dlaczego warto wybrać outsourcing BHP w GaMP? Zapewniamy redukcję kosztów nawet do 30% co umożliwia zagospodarowanie uwolnionych zasobów pracowniczych w innych projektach oraz następuje podział ryzyka z Usługodawcą.

PPOŻ

Indywidualne podejście do każdego klienta oraz doskonała znajomość branży w zakresie ochrony przeciwpożarowej sprawia, że bezpieczeństwo pracowników naszych Kontrahentów jest dla nas priorytetem.

Prowadzone przez naszych inspektorów szkolenia oraz nadzór skutkuje osiągnięciem wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmy jak i pracowników. Poprzez nasze doświadczenie możemy zagwarantować skuteczną realizację wszystkich narzuconych prawem obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Nasze usługi w zakresie Bezpieczeństwa Informacji oraz RODO:

 • analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • diagnoza stanu bieżącego
 • audyty, testy bezpieczeństwa
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Nasze usługi w zakresie BHP:

 • instruktaż BHP dla nowo zatrudnionych pracowników
 • opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 • bieżąca informacja o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z opracowaniem wniosków zmierzającymi do ich usunięcia
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. BHP

Nasze usługi w zakresie PPOŻ:

 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP, SAP)
 • projektowanie SUG
 • instalacja systemów sygnalizacji pożaru (SSP, SAP)
 • montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • przeglądy i konserwacje systemów sygnalizacji pożaru (SSP, SAP)
 • usługi rzeczoznawcy przeciwpożarowego (uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, itp.)
 • pomiary oświetlenia awaryjnego
 • przegląd instalacji odgromowej