fbpx

Dane osobowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w realizacji projektów IT związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych oraz administracji publicznej. Nasi inżynierowie specjalizują się w szeroko pojętym bezpieczeństwie danych. Doradzamy naszym Kontrahentom w sprawach związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic szczególnie chronionych (np. tajemnica telekomunikacyjna).

Przeprowadzamy audyty IT dotyczące prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa, itp.

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz we współpracy z naszą Kancelarią Prawną zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w obszarze ochrony danych osobowych oraz innych zagadnień bezpieczeństwa danych.

Możliwy zakres naszej współpracy: Twojedane.pl

GaMP zajmuje się doradztwem polegającym na aktywnej pomocy w wypełnianiu obowiązków, do których na mocy prawa zobowiązany jest ADO (administrator danych osobowych ) oraz ABI (administrator bezpieczeństwa informacji )
*po 25 maja 2018 roku IOD (inspektor ochrony danych)

Przykładowe kwoty netto abonamentu dla różnych jednostek:

JST, JO Od 800zł
MOPS, GOPS, OPS Od 500zł
Szkoły, zespoły szkół Od 500zł
Placówki medyczne Wycena indywidualna
Kontrahenci GaMP Wycena indywidualna

Podane ceny są cenami orientacyjnymi (netto), ostateczna kwota zależy od specyfiki, wielkości jednostki, ilości JO oraz ich lokalizacji

Zakres usług

 • weryfikacja projektów IT (w tym architektury IT, e-usług) pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz pozostałymi regulacjami prawnymi w poszczególnych sektorach (np. telekomunikacyjnym, bankowym, medycznym),
 • usługi jako Doradca Technologiczny w kwestiach związanych z danymi osobowymi, prawem do prywatności (np. przetwarzanie danych medycznych, danych osobowych w energetyce, itp.),
 • audyty bezpieczeństwa pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa,
 • wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji (np. polityki bezpieczeństw, treści zgód, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umów o zachowaniu poufności).

Wdrożenie RODO

 • inwentaryzacja zasobów,
 • weryfikacja systemów informatycznych pod kątem spełnienia wymagań RODO,
 • analiza ryzyka dla podstawowych praw i wolności,
 • ocena skutków przetwarzania danych,
 • opracowanie Rejestru czynności przetwarzania,
 • opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania,
 • opracowanie Polityki Ochrony danych Osobowych,
 • tworzenie umów powierzenia,
 • implementacja obowiązku informacyjnego.

Świadczymy usługi wsparcia dla ADO lub ABI (po 25 maja 2018r. – IOD) w zakresie nowego RODO.
Fachowa wiedza naszych Inspektorów przekładająca się na praktyczne umiejętności pozwala nam budować skuteczny system ochrony danych osobowych u naszych Kontrahentów

Referencje:

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące procedur związanych z ochroną danych osobowych.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • Od 2007 roku firma GaMP współpracuje z Powiatem Zielonogórskim w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (RODO).

  Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego

RODO Hotline: (+48) 68 410 56 22

RODO Umowy: (+48) 68 410 56 25