fbpx

Twojedane.pl

Poprowadzimy Ciebie przez gąszcz trudnych przepisów tak abyś był w zgodzie z RODO. Nasza firma zajmuje się doradztwem polegającym na aktywnej pomocy w wypełnianiu obowiązków, do których na mocy prawa zobowiązany jest IOD. Razem stworzymy dokumenty zgodne z RODO.

Eksperci biją na alarm: ponad 80% firm nic nie wie na temat nowych restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a zaledwie 3% – ma przygotowany plan wprowadzenia RODO.
Raport firmy Dell

Już w maju w 2018 r. wchodzą w życie nowe, kontrowersyjne przepisy o ochronie Danych Osobowych. Zmiana niektórych przepisów uniemożliwi prowadzenie promocji i sprzedaży w kanałach online i offline na dotychczasowych zasadach.

Twój INSPEKTOR OCHRONY DANYCH będzie przez nas wspierany, poprowadzimy Ciebie przez gąszcz trudnych przepisów tak abyś był w zgodzie z RODO.

Wdrożenie przepisów RODO

 • inwentaryzacja zasobów
 • weryfikacja systemów informatycznych pod kątem spełnienia wymagań RODO
 • analiza ryzyka dla podstawowych praw i wolności
 • ocena skutków przetwarzania danych
 • opracowanie Rejestru czynności przetwarzania
 • opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • opracowanie Polityki Ochrony danych Osobowych
 • tworzenie umów powierzenia
 • implementacja obowiązku informacyjnego

Referencje:

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące procedur związanych z ochroną danych osobowych.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • Od 2007 roku firma GaMP współpracuje z Powiatem Zielonogórskim w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (RODO).

  Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego

Możliwy zakres prac RODO:

Ocena stanu istniejącego w zakresie spełnienia wymagań prawnych RODO, w tym wymagań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego:

 • Rozpoznanie obszarów przetwarzania danych osobowych.
 • Rozpoznanie kategorii/zbiorów danych osobowych przetwarzanych.
 • Rozpoznanie systemów przetwarzających dane osobowe w zakresie wymagań prawnych stawianych systemom informatycznym przetwarzającym dane osobowe.
 • Rozpoznanie aktywów wykorzystywanych przy przetwarzaniu kategorii/zbiorów danych osobowych.
 • Weryfikacja pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe.
 • Weryfikacja dostępu osób nieupoważnionych do miejsc gdzie przetwarzane są dane osobowe.
 • Identyfikacja zagrożeń, słabych stron w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych zgodnej z wymaganiami stawianymi przez RODO w tym:

 • Wykonanie Analizy ryzyka dla podstawowych praw i wolności na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz informacji zebranych na etapie sprawdzenia.
 • Wykonanie Ocena skutków dla ochrony danych
 • Stworzenie Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
  • Regulaminu ODO
  • procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa
  • procedury przywracania systemu w razie wystąpienia problemów/awarii sprzętowej
  • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
  • polityki haseł
  • procedury deponowania haseł przez użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemu informatycznego
  • opisu stosowanych metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem
  • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu
  • procedury udostępniania nagrań z monitoringu
  • wytyczne przechowywania danych osobowych
 • Przygotowanie wzoru umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO.
 • Przygotowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowanie wzoru oświadczenia pracownika.
 • Przygotowanie wzoru ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowanie wzoru klauzuli informacyjnej wymaganej przez RODO.
 • Stworzenie Planu ciągłości działania.
 • Pomoc w stworzeniu Procedury tworzenia kopii zapasowych,
 • Stworzenie szkolenia z podstawowych zasad dot. ODO w formie pliku PDF na potrzeby samokształcenia pracowników.

Opiekun Produktu:

RODO Konsultant: (+48) 68 410 56 22

Email: kontakt@gamp.pl