Zamawiacz.pl

Nowelizacja PZP 2016 wdrażająca dyrektywy UE uwzględnia procesy pełnej komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisów elektronicznych. Przed Zamawiającymi oraz Wykonawcami operującymi na rynku Zamówień Publicznych stoi ogromne wyzwanie technologiczne.

UZP do dnia dzisiejszego nie przygotował jeszcze centralnego narzędzia wspierającego rynek zamówień publicznych. Wdrożenie rozwiązania planowane jest na jesień 2018 roku.

Centralne narzędzie nie będzie jednak obejmować całokształtu komunikacji elektronicznej pomiędzy wszystkimi stronami. Wynika to wprost z planów Ministerstwa Cyfryzacji i UZP oraz kształtu ustaw i treści rozporządzeń. Prace nad narzędziami do komunikacji elektronicznej dopiero zaczynają raczkować. Zamawiający jak i Wykonawca sam musi się przygotować kompleksowo do wdrożenia narzędzi pośredniczących w wymianie danych.

Niezależnie od opracowywanego przez UZP rozwiązania centralnego, które powinno się pojawić w październiku 2018 roku, gracze rynku zamówień publicznych muszą zmierzyć się z tym tematem sami, gdyż to na zespole obsługującym zamówienia publiczne spoczywa decyzja dotycząca przygotowania się do tego zadania.

Warto przygotować się do tego wcześniej i skorzystać z gotowych rozwiązań.