fbpx

Zamówienia publiczne

Zajmujemy się obsługą projektów IT dla Administracji Publicznej w tym również zagadnieniami w obszarze zamówień publicznych. Reprezentujemy Zamawiających jako Doradca Technologiczny począwszy od współpracy przy opracowaniu SIWZ czy OPZ, po nadzór jako Inżynier Kontraktu nad realizacją projektów.

W naszym portfolio znajdują się projekty realizowane w podstawowych trybach zamówień publicznych oraz projekty bardziej skomplikowane, wymagające narzędzi mniej standardowych np. zamówienie w trybie dialogu konkurencyjnego czy zamówień publicznych przetargi ograniczone.

Inżynier kontraktu – zdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu czy Doradcy Technologicznego z ostatnich kilkudziesięciu projektów, potwierdzona otrzymanymi referencjami w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem naszych konsultantów jest najlepszą rekomendacją naszej spółki.

Zobacz również:

Zakres usług

 • opracowanie/przygotowanie koncepcji projektu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej w tym PFU, Dokumentacji Projektowej,
 • opracowanie dokumentacji OPZ,
 • przeprowadzenie postępowania lub postępowań dopasowanej do specyfiki danego zamówienia,
 • wsparcie w przygotowaniu wymagań merytorycznych i podmiotowych pod kątem ich zgodności z prawem,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, część formalna SIWZ, w tym wzór umowy lub IPU),
 • wsparcie w postępowaniu (odpowiedzi na pytania, weryfikacja formalnej poprawności wniosków i ofert)
 • bieżące rozstrzyganie zidentyfikowanych problemów),
 • wsparcie w sporach realizacyjnych z wykonawcami.

Referencje:

 • Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Inspektor budowy od instalacji nisko-prądowych

  Całkowity koszt projektu: 141 mln zł

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe

  Finansowanie: POIG 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Zakres odpowiedzialności:nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.51 mln Okres: 4 m-ce

  CeMBe Zielona Góra
 • Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim

  Projekt zrealizowany w ramach ZPORR o numerze Z/2.08/I/1.5/511/05

  Zakres odpowiedzialności: nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.17 mln, Czas realizacji: 8 m-cy

  Powiat Zielonogórski Zielona Góra
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 689 350 zł

  Starostwo Powiatowe Sulęcin, woj. lubuskie
 • Projekt: Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków.2, opracowanie OPZ i SIWZ

  Wartość projektu: 1.2 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego

  Wartość projektu: 0.7 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej gis dla miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 1.7 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 8 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie

Kierownik Projektu: (+48) 68 410 56 25

Nadzory: (+48) 68 410 56 44