fbpx

Consulting

Oferujemy pełne doradztwo IT oraz kompleksową obsługę inwestycji oraz projektów realizowanych przez Kontrahentów poczynając od projektu, uzgodnień, a kończąc na ich realizacji i wdrożeniu. GAMP jest grupą młodych ludzi, bazującą na wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dużym doświadczeniu praktycznym (wynikającym z realizacji wielu dużych projektów) z dziedziny zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych.

Oferta

Jako wiodący integrator rozwiązań teleinformatycznych specjalizujemy się zarówno w opracowywaniu dokumentacji projektowej dot. nowych innowacyjnych rozwiązań, jak również w kompleksowej realizacji projektów, w tym integracji z istniejącymi – funkcjonującymi systemami naszych Kontrahentów takimi jak systemy ERP czy systemy produkcyjne.

 

PROJEKT – NADZÓR – WYKONAWSTWO – INTEGRACJA – UTRZYMANIE

Odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie projektów naszych Kontrahentów. Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu są zawsze podstawą codziennych relacjach biznesowych z Kontrahentami.

Kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracowanie spółce dobrych praktyk, takich jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa danych. Bogate zaplecze sprzętowe GAMP (Data Center) wraz z dużym potencjałem grupy Konsultantów IT pozwala oferować szerokie portfolio usług umożliwiających kompleksową realizację każdego zaawansowanego technologicznie projektu.

Doświadczenie

GAMP może poszczycić się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych w różnorodnych środowiskach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii teleinformatycznych. Dzięki tak bogatemu portfolio spółka nabyła ogromne doświadczenie gwarantujące realizację projektów złożonych (łączących kilka branż) oraz trudnych w wykonaniu ze względu na specyficzne ograniczenia środowiskowe czy branżowe.

Nabyte umiejętności, jak również dobre praktyki składające się na doświadczenie spółki, pozwalają projektować skalowalne systemy różnej wielkości, dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych Kontrahentów spółki, z komunikacją poprzez zróżnicowane technologicznie interfejsy np. maszyn produkcyjnych.

Co nas wyróżnia?

Każdy projekt realizowany przez spółkę GAMP cechuje się indywidualnym podejściem zespołu wdrożeniowego. Wszystkie rozwiązania projektowane w ramach realizacji inwestycji są maksymalnie dostosowywane do rzeczywistych potrzeb danego Kontrahenta, gdyż tylko takie podejście jest gwarancją 100% zadowolenia naszych Klientów, a pozytywne emocje mają dla naszej spółki najwyższy priorytet.

Zapewniamy obsługę poprzez oddelegowanego dedykowanego opiekuna wdrożenia, wspieranego przez inżynierów GAMP o różnych specjalnościach. Dzięki stałej dbałości o dokumentację projektową na każdym etapie życia danego projektu, Kontrahent na bieżąco monitoruje stan realizacji wdrożenia, wie dokąd zmierza projekt oraz jakie namacalne korzyści ekonomiczne osiągnie organizacja po implementacji dedykowanego rozwiązania.

Certyfikaty

Z doświadczenia wiemy iż najlepszą miarą sukcesu każdego realizowanego przez spółkę projektu jest zadowolenie Kontrahenta po zakończeniu wdrożenia. Obiektywnymi przesłankami, które mają wpływ na wybór konkretnego Integratora IT do realizacji nowego projektu są z pewnością: doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali w przeszłości, referencje z takich wdrożeń jak również bieżące zasoby podmiotowe czyli kadra pracownicza, która będzie odpowiedzialna za realizację nowego projektu.

Aby zagwarantować naszym Kontrahentom jak najlepszą jakość świadczonych przez naszą spółkę usług nieustannie dbamy o podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników oraz przez potwierdzanie ich wiedzy poprzez różnego rodzaju uzyskiwane certyfikacje.

Aktualna lista wybranych wiodących dla projektów certyfikacji naszej spółki:

 • Microsoft® Gold Certified Partner
  • Gold Hosting
  • Silver Application Development
  • Silver Datacenter
  • Silver Hosting
  • Silver Midmarket Solution Provider
  • Silver Software Asset Management
 • Microsoft® Licensing Specialist
 • Microsoft® Software Assets Management
 • Microsoft® Authorised Education Reseller
 • Microsoft® Services Provider License Agreement
 • CISCO Select Certified Partner
 • Fujitsu Select Partner

Referencje:

 • Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Inspektor budowy od instalacji nisko-prądowych

  Całkowity koszt projektu: 141 mln zł

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe

  Finansowanie: POIG 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Zakres odpowiedzialności:nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.51 mln Okres: 4 m-ce

  CeMBe Zielona Góra
 • Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim

  Projekt zrealizowany w ramach ZPORR o numerze Z/2.08/I/1.5/511/05

  Zakres odpowiedzialności: nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.17 mln, Czas realizacji: 8 m-cy

  Powiat Zielonogórski Zielona Góra
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 689 350 zł

  Starostwo Powiatowe Sulęcin, woj. lubuskie
 • Projekt: Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków.2, opracowanie OPZ i SIWZ

  Wartość projektu: 1.2 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego

  Wartość projektu: 0.7 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej gis dla miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 1.7 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 8 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie