fbpx

Inżynier kontraktu

Zdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu czy Doradcy Technologicznego z ostatnich kilkudziesięciu projektów, potwierdzona otrzymanymi referencjami w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem naszych konsultantów jest najlepszą rekomendacją naszej spółki.

Duża część naszej pracy polega zarówno na bieżącym prowadzeniu projektu, jak i na zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą czy ryzykiem w projekcie. Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka mające wpływ na prawidłowy przebieg realizacji. Zapewniamy poprawność merytoryczną oraz formalnoprawną podejmowanych decyzji oraz ciągłość komunikacji. Stale czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami zamówienia, umowy oraz zgodności z ofertą Wykonawcy.

Zakres usług

 • opracowanie/przygotowanie koncepcji projektu
 • opracowanie dokumentacji technicznej w tym PFU, Dokumentacji Projektowej
 • opracowanie dokumentacji OPZ
 • przeprowadzenie postępowania lub postępowań dopasowanej do specyfiki danego zamówienia
 • wsparcie w przygotowaniu wymagań merytorycznych i podmiotowych pod kątem ich zgodności z prawem
 • przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, część formalna SIWZ, w tym wzór umowy lub IPU)
 • wsparcie w postępowaniu (odpowiedzi na pytania, weryfikacja formalnej poprawności wniosków i ofert)
 • bieżące rozstrzyganie zidentyfikowanych problemów)
 • wsparcie w sporach

Referencje:

 • Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Inspektor budowy od instalacji nisko-prądowych

  Całkowity koszt projektu: 141 mln zł

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe

  Finansowanie: POIG 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Zakres odpowiedzialności:nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.51 mln Okres: 4 m-ce

  CeMBe Zielona Góra
 • Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim

  Projekt zrealizowany w ramach ZPORR o numerze Z/2.08/I/1.5/511/05

  Zakres odpowiedzialności: nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.17 mln, Czas realizacji: 8 m-cy

  Powiat Zielonogórski Zielona Góra
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 689 350 zł

  Starostwo Powiatowe Sulęcin, woj. lubuskie
 • Projekt: Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków.2, opracowanie OPZ i SIWZ

  Wartość projektu: 1.2 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego

  Wartość projektu: 0.7 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej gis dla miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 1.7 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 8 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie

Nasza metodyka

Wieloletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło nam wypracowanie własnych dobrych praktyk, takich jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Potencjał konsultantów GAMP pozwala oferować szerokie portfolio usług umożliwiających kompleksowy nadzór inwestorski nad każdym zaawansowanym technologicznie projektem wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z środków unijnych.

Zamówienia publiczne

Zajmujemy się obsługą projektów IT w Administracji Publicznej, w tym zagadnieniami w obszarze zamówień publicznych. Reprezentujemy Zamawiających jako Doradca Technologiczny począwszy od współpracy przy opracowaniu SIWZ czy OPZ, po nadzór nad realizacją projektów jako Inżynier Kontraktu.

W naszym portfolio znajdują się projekty realizowane w podstawowych trybach zamówień publicznych oraz projekty bardziej skomplikowane, wymagające narzędzi mniej standardowych np. zamówienie w trybie dialogu konkurencyjnego czy przetargi ograniczone.