fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISÓW INTERNETOWYCH GaMP Sp. z o.o.

 

DEFINICJE

AdministratorGaMP Sp. z o.o.  GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra.

 

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Ochrona danych osobowych (ODO): ochrona danych osobowych w GaMP Sp. z o.o.

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis: każdy z następujących serwisów internetowych:

 • serwis prowadzony pod adresem gamp.pl,
 • serwis dedykowany dla podmiotów z zakresu administracji publicznej prowadzony pod adresem sesje.pl,
 • serwis safesys.pl w tym serwis sprzedażowy www.store.safesys.pl,
 • serwis dedykowany obsłudze klientów rma.gamp.pl,
 • serwis prowadzony pod adresem Twojedane.pl,
 • serwis prowadzony pod adresem Zamawiacz.pl,

 

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług bądź funkcjonalności.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o jego aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISACH

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające profilu Użytkownika w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn. przetwarzanie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.

 

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osobom korzystającym z formularza przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie rejestracji.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z obsługą otrzymanej wiadomości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora(art. 6 ust. 1 lit. f). W przypadku gdy między Administratorem a osobą kontaktująca się przez formularz kontaktowy istnieje już stosunek prawny, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Formularze zgłoszeniowe

W serwisie RMA Administrator udostępnia formularz służący dokonania zgłoszenia serwisowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do przyjęcia realizacji zgłoszenia. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osobom korzystającym z Serwisu przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie logowania.

Dane podawane w serwisie RMA są przetwarzane:

 • w celu przyjmowania, obsługi i archiwizowania zgłoszeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem jest poprawna realizacja podpisanych umów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z realizacją umów.

 

Rejestracja w Serwisach – www.sesje.pl, www.store.safesys.pl, www.zamawiacz.pl

Rejestracja w Serwisach Sesje.pl, Store.safesys.pl oraz Zamawiacz.pl odbywa się na zasadach określonych w Regulaminach serwisów oraz odrębnych umowach zawartych z GaMP Sp. z o.o. Osobom korzystającym z Serwisu przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie rejestracji.

Dane osobowe są w takim wypadku przetwarzane w celu założenia i zarządzenia Kontem Użytkownika na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), sprawnego zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości oraz przepisów dot. działalności gospodarczej  (art. 6 ust. 1 lit c RODO) a także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na: dochodzeniu roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, kontaktowania się z Użytkownikiem, rozpatrywania reklamacji.

 

MARKETING (w tym informacja handlowa)

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach (usługa newslettera);
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (np. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

 

Newsletter

W części serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, istnieje możliwość zapisania się na usługę newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą potwierdzona wyraźnym działaniem poprzez wpisanie adresu e-mail (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

 

Marketing bezpośredni oraz informacja handlowa

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, usług oraz produktów.

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisów, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisów stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Serwisy korzystają z mechanizmu Google Analytics w celu zbierania statystyk.

 

Ciasteczka Google Analytics

 

Google Analytics posługuje się 5 ciasteczkami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.

 

Ciasteczko           Rodzaj                   Opis

_utma                     stałe                       unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny

_utmb                     stałe                       odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny

_utmc                     sesyjne                   współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej

_utmz                     stałe        zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin

_utmv                     stałe        pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych

Więcej na stronie internetowej:

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

 

Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Zgłaszanie żądań związanych z powyższymi prawami można realizować w formie pisemnej na adres Administratora bądź drogą e-mailową na adres: iod@gamp.pl.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, obsługa prawna, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz ew. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator nie przekazuje dane osobowe poza EOG.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres GaMP Sp. z o.o., Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@gamp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 

ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dot. ODO są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 31 października 2018r.