WiFi4EU

WiFi4EU, czyli darmowe Wi-Fi w całej Unii Europejskiej. WiFi4EU ma zapewnić dostęp do sieci w miejscach takich jak parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp.

120 mln euro na finansowanie sprzętu WiFi
Maksymalnie 8 tys. gmin w całej UE

WiFi4EU VOUCHER 15.000 euro – wybrane gminy otrzymają bon WiFi4EU. Za te pieniądze zapłacą za instalację sprzętu Wi-Fi wybranych centrach lokalnego życia publicznego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Wszyscy: Adresatem projektu WiFi4EU są obywatele UE i osoby przybywające do Unii, którym zapewni się dostęp do bezpłatnego WiFi w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Lokalne władze publiczne (gminy lub zrzeszenia gmin):
…które chciałyby oferować Wi-Fi w obszarach, w których podobna oferta publiczna lub prywatna jeszcze nie istnieje.
…które szukają finansowania sprzętu i instalacji, i mogą zapewnić bezpłatny dostęp do swojej społeczności przez kilka lat.

JAK ZAAPLIKOWAĆ?

ETAP REJESTRACJI Od 20 marca 2018r. – gminy powinny rejestrować się w portalu www.WiFi4EU.eu

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW Pierwsze zaproszenie zostanie uruchomione 15 maja 2018 r. Zarejestrowane gminy mogą ubiegać się o pierwszą turę 1000 kuponów WiFi4EU na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.

ETAP PRZYZNANIA BONÓW Komisja ogłosi, że 1.000 gmin otrzyma bony za pośrednictwem pierwszego zaproszenia. Aby zapewnić równowagę geograficzną, każdy kraj uczestniczący otrzyma co najmniej 15 kuponów.

W ciągu najbliższych 2 lat zostaną uruchomione 4 kolejne zaproszenia WiFi4EU.

JAK TO DZIAŁA?

Gminy zapłacą za dostęp do Internetu i utrzymanie sieci przez co najmniej 3 lata.

Instalacje w ramach WiFi4EU nie powinny powielać istniejących bezpłatnych, prywatnych lub publicznych sieci WiFi w tej samej przestrzeni publicznej.

Sieci finansowane przez WiFi4EU muszą być bezpłatne, wolne od reklam i wolne od komercyjnego ponownego wykorzystywania danych.

Gminy mogą wybrać firmę instalacyjną.

Hotline WiFi4EU: (+48) 68 410 56 24

Dział ERP: (+48) 68 410 56 26

Email: erp@gamp.pl