Consulting

Oferujemy pełne doradztwo oraz kompleksową obsługę inwestycji oraz projektów realizowanych przez Kontrahentów poczynając od projektu, uzgodnień, a kończąc na ich realizacji i wdrożeniu. GAMP jest grupą młodych ludzi, bazującą na wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dużym doświadczeniu praktycznym (wynikającym z realizacji wielu dużych projektów) z dziedziny zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych.

Oferta

 • Kompleksowy nadzór inwestorski
 • Inżynier Kontraktu
 • Inżynier Projektu
 • Inspektor Nadzoru
 • Doradca Technologiczny

Jako wiodący integrator rozwiązań teleinformatycznych specjalizujemy się zarówno w opracowywaniu dokumentacji projektowej dot. nowych innowacyjnych rozwiązań, jak również w kompleksowej realizacji projektów, w tym integracji z istniejącymi – funkcjonującymi systemami naszych Kontrahentów takimi jak systemy ERP czy systemy produkcyjne.

Odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie projektów naszych Kontrahentów. Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu są zawsze podstawą codziennych relacjach biznesowych z Kontrahentami.

Kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracowanie spółce dobrych praktyk, takich jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa danych. Bogate zaplecze sprzętowe GAMP (Data Center) wraz z dużym potencjałem grupy Konsultantów IT pozwala oferować szerokie portfolio usług umożliwiających kompleksową realizację każdego zaawansowanego technologicznie projektu.

Doświadczenie

GAMP może poszczycić się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych w różnorodnych środowiskach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii teleinformatycznych. Dzięki tak bogatemu portfolio spółka nabyła ogromne doświadczenie gwarantujące realizację projektów złożonych (łączących kilka branż) oraz trudnych w wykonaniu ze względu na specyficzne ograniczenia środowiskowe czy branżowe.

Nabyte umiejętności, jak również dobre praktyki składające się na doświadczenie spółki, pozwalają projektować skalowalne systemy różnej wielkości, dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych Kontrahentów spółki, z komunikacją poprzez zróżnicowane technologicznie interfejsy np. maszyn produkcyjnych.

Co nas wyróżnia?

Każdy projekt realizowany przez spółkę GAMP cechuje się indywidualnym podejściem zespołu wdrożeniowego. Wszystkie rozwiązania projektowane w ramach realizacji inwestycji są maksymalnie dostosowywane do rzeczywistych potrzeb danego Kontrahenta, gdyż tylko takie podejście jest gwarancją 100% zadowolenia naszych Klientów, a pozytywne emocje mają dla naszej spółki najwyższy priorytet.

Zapewniamy obsługę poprzez oddelegowanego dedykowanego opiekuna wdrożenia, wspieranego przez inżynierów GAMP o różnych specjalnościach. Dzięki stałej dbałości o dokumentację projektową na każdym etapie życia danego projektu, Kontrahent na bieżąco monitoruje stan realizacji wdrożenia, wie dokąd zmierza projekt oraz jakie namacalne korzyści ekonomiczne osiągnie organizacja po implementacji dedykowanego rozwiązania.

Certyfikaty

Z doświadczenia wiemy iż najlepszą miarą sukcesu każdego realizowanego przez spółkę projektu jest zadowolenie Kontrahenta po zakończeniu wdrożenia. Obiektywnymi przesłankami, które mają wpływ na wybór konkretnego Integratora IT do realizacji nowego projektu są z pewnością: doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali w przeszłości, referencje z takich wdrożeń jak również bieżące zasoby podmiotowe czyli kadra pracownicza, która będzie odpowiedzialna za realizację nowego projektu.

Aby zagwarantować naszym Kontrahentom jak najlepszą jakość świadczonych przez naszą spółkę usług nieustannie dbamy o podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników oraz przez potwierdzanie ich wiedzy poprzez różnego rodzaju uzyskiwane certyfikacje.

Aktualna lista wybranych wiodących dla projektów certyfikacji naszej spółki:

 • Microsoft® Gold Certified Partner
  • Gold Hosting
  • Silver Application Development
  • Silver Datacenter
  • Silver Hosting
  • Silver Midmarket Solution Provider
  • Silver Software Asset Management
 • Microsoft® Licensing Specialist
 • Microsoft® Software Assets Management
 • Microsoft® Authorised Education Reseller
 • Microsoft® Services Provider License Agreement
 • CISCO Select Certified Partner
 • Fujitsu Select Partner