fbpx

Kolokacja

Oferujemy możliwość umieszczenia sprzętu informatycznego stanowiącego własność Kontrahenta w GAMP Data Center. GAMP Data Center zapewnia bezpieczne środowisko teleinformatyczne w tym stabilne parametry chłodzenia, wilgotności pomieszczenia, oraz dwutorowe zasilanie zabezpieczone agregatem prądotwórczym z użyciem urządzeń o redundancji min. N+1.

Realizacja

Zapewniamy skalowalne rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe każdego Kontrahenta. W ramach usługi wchodzi:

 • miejsce w szafie teleinformatycznej 19″,
 • dostęp do dedykowanego bezprzerwowego zasilania,
 • dystrybucja zasilania wew. szafy dla urządzeń Kontrahenta,
 • zapewnienie chłodzenia,
 • zapewnienie wszystkich pozostałych parametrów do optymalnego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego,
 • inne usługi uzgodnione z Kontrahentem.

Korzyści

Korzyści biznesowe:

 • Umowy SLA zapewniające gwarancję ciągłości działania.
 • Gwarantowany ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kolokowanych urządzeń (24h/7/365 dni w roku).
 • Gwarantowana stała stawka ryczałtu za kolokację urządzeń.
 • Zapewnienie odpowiednich parametrów dla kolokowanych urządzeń serwerowych.
 • Brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na dostosowanie pomieszczeń w siedzibie Kontrahenta.
 • GAMP Data Center jako gwarancja bezpieczeństwa eksploatacji (wszystkie systemy redundantne).

Korzyści technologiczne:

 • Zapewnienie ciągłości świadczonych usług DATA CENTER (RDU – Roczna dostępność usługi) 99,99%.
 • Zapewnienie wsparcia GAMP Data Center dla obsługi hostowanych systemów informatycznych (Outsourcing IT).
 • Wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy GAMP a zespołami IT naszych Kontrahentów.

Rozliczanie usług

Oferta kolokacji:

 • K.01: kolokacja serwerów pojedynczych (U).
 • K.02: kolokacja ½ szafy (20U).
 • K.03: kolokacja prywatnej szafy (40U).
 • K.04: kolokacja wydzielonej przestrzeni dedykowanej.

Kolokacja rozliczna na podstawie liczby zajmowanych jednostek U lub całości szafy (40U). Opłaty eksploatacyjne naliczane są za zdefiniowany okres rozliczeniowy zgodnie z cennikiem za zużycie prądu oraz parametru BTU (na podstawie parametrów podanych przez producenta urządzenia).

Na życzenie Kontrahenta możliwe jest opomiarowanie energii elektrycznej poprzez montaż dedykowanych liczników energii elektrycznej.