SPLA

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych strategicznych Kontrahentów, oferujemy nowoczesny model licencjonowania oprogramowania.

Jako Services Provider Microsoft oferujemy licencjonowanie “na żądanie”, dzięki któremu Kontrahent ponosi koszt wyłącznie za faktycznie wykorzystywane licencje w miesięcznym bądź kwartalnym cyklu rozliczeniowym.

W ramach umowy GAMP świadczy usługi SaaS (Software as a Service) dla wszystkich rozwiązań serwerowych i biznesowych Microsoft. Dodatkowo GAMP w ramach usługi oferuje swoim Kontrahentom dodatkowe usługi zw. z kolokacją i hostingiem serwerów (DATA CENTER, DRC), zdalnym backupem, jak również outsourcingiem najnowszych wersji oprogramowania.

SaaS

SOFTWARE AS A SERVICE

Usługa SaaS to program licencjonowania, w którym opłaty uzależnione są od faktycznego wykorzystania oprogramowania, umożliwiający dostosowanie inwestycji Kontrahneta w oprogramowanie do przychodów w danym miesiącu.

Program licencjonowania SLA jest dostosowany do Kontrahentów GAMP, którzy kupując usługi wdrażane przed GAMP z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft oraz Symantec nie muszą nabywać własnych licencji, lecz bezpośrednio korzystają z licencji udostępnionych przez usługodawcę czyli GAMP.

Microsoft SPLA

Microsoft SPLA to system licencjonowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach za licencje. Udział w programie nie wymaga inwestycji początkowej po stronie Kontrahenta w zakup oprogramowania. Wysokość opłat uzależniona jest od faktycznego wykorzystania licencji Microsoft w danym miesiącu rozliczeniowym.

W programie SPLA dostępny jest szeroki wybór oprogramowania – licencji Microsoft umożliwiający budowę i dostarczanie rozwiązań dedykowanych lub centrów danych. W ramach programu istnieje możliwość testowania przez 90 dni najnowszych rozwiązań Microsoft. SPLA pozwala także na uruchomienie wersji testowych i demonstracji dla Kontrahentów GAMP (bezpłatnie, do 60 dni, do 50 użytkowników).

Rozliczanie

Na abonenta SAL (Subscriber Access License) – Umowa polega na rozliczaniu unikalnego użytkownika korzystającego z oprogramowania.

Na procesor (Processor License) – Umowa dzięki której z jednej licencji może korzystać nieograniczona liczba użytkowników.