fbpx

Migracja usług do modelu SaaS bez zatrzymania ciągłości działania środowiska

 In Data Center

Coraz większa liczba małych i średnich przedsiębiorstw, poszukuje oszczędności w obszarze zachowania infrastruktury IT. Obecnie utrzymanie własnych serwerów i zasobów sieciowych jest dużo droższe niż powierzenie ich realizacji przez firmy zewnętrzne. Rezygnacja z tradycyjnego modelu posiadania wszystkich zasobów w obrębie własnego przedsiębiorstwa kształtuje obecnie trend do wdrażania rozwiązań wirtualnych, u zewnętrznego dostawcy usług jakim jest na przykład GaMP Data Center.

 

🧐 Co oznacza SaaS i jak to się wszystko zaczęło?

saas_software_as_service_outsourcing_it_zielona_gora_gamp

 

W ten sposób zrodziła się idea przetwarzania danych w chmurze u jednego z naszych Klientów i przejście z usługi IaaS (Infrastruktura jako usługa), którą świadczyliśmy do  tej pory na kolokowanej infrastrukturze naszego Kontrahenta w GaMP Data Center – do usługi SaaS.

💡 SaaS (Software as a Service) oznacza dosłownie oprogramowanie jako usługa, bez zatrzymywania pracy aplikacji i dostępności do danych.

Aby móc zrealizować usługę SaaS musieliśmy spełnić jej podstawowe założenia tj.  w ramach GaMP Data Center zapewnić konwergentną infrastrukturę z ujednoliconym zarządzaniem i pełną integracją dostępnych zasobów, rozwiązań sieciowych oraz pamięci masowych. Wszystkie wytyczne umożliwiłyby utworzenie dla Klienta wirtualnego i zautomatyzowanego środowiska teleinformatycznego. Dodatkowo, zapewnilibyśmy mu monitorowanie on-line w czasie rzeczywistym z możliwością dynamicznej zmiany jego parametrów.

 

🗣 Słów kilka odnośnie klasyfikacji usług…

Można śmiało stwierdzić, iż kwestią czasu jest gdy wszystkie aplikacje danego Kontrahenta zostaną przeniesione na serwery wirtualne. Korzystanie z nich będzie odbywało się w sposób zdalny. W efekcie finalnym, Usługodawca sprzeda dostęp do aplikacji w oparciu o sprzęt wirtualny. Oczywiście wszystko zostanie dopasowane do potrzeb Kontrahenta.

 

Możemy rozróżnić cztery podstawowe poziomy przetwarzania:

Kolokacja,

IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastruktura jako usługa,

PaaS (Platform as a Service) – platforma jako usługa,

SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie jako usługa.

 

🤷‍♂️ Różnica między modelem IaaS a SaaS

W tym konkretnym przypadku mieliśmy do czynienia z migracją z poziomu IaaS do SaaS. Co wiązało się z rezygnacją z kolokacji własnych urządzeń w zew. Data Center.

IaaS (infrastruktura jako usługa) – możemy określić jako najniższy poziom przetwarzania danych. Głównie dlatego, że nasz Kontrahent otrzymał od nas gotową funkcjonalność infrastruktury, a o pozostałe poziomy usługi musiał zadbać we własnym zakresie. W skrócie administratorzy GaMP Data Center byli w tym przypadku odpowiedzialni za wybór i instalację odpowiedniego systemu operacyjnego, przydział systemom odpowiedniej mocy i ilości procesorów, pamięci RAM oraz przestrzeni dyskowej. Następnie połączyli całość w odpowiednią konfigurację sieciową zabezpieczoną dodatkowo oprogramowaniem antywirusowym oraz narzędziami typu firewall. Dalej Kontrahent zainstalował na tak przygotowanych systemach własne aplikacje i udostępnił je swoim użytkownikom.

Często w takim przypadku dochodzi jeszcze wsparcie GaMP Data Center od strony systemów operacyjnych, zarządzania siecią oraz bezpieczeństwem. Wszystko to w dalszym etapie współpracy doprowadza do utrzymania aplikacji Kontrahenta (czyli do przejścia do modelu SaaS).

Tak też było w przypadku opisywanym w naszym case-study. SaaS jest to najwyższy poziom świadczenia usługi zdalnego dostępu do różnych aplikacji. Dzięki takiemu podejściu Kontrahent posiada dostęp do swoich aplikacji w GaMP Data Center – nie zajmując sobie „głowy” doborem i utrzymaniem np. systemu operacyjnego, na którym aplikacje te są uruchomione. Opłaty, które Kontrahent ponosi naliczane są jedynie za dostęp do aplikacji w danym przedziale czasowym. Usługę można wykorzystywać przez zadeklarowany czas. W przypadku gdy Kontrahent rezygnuje z usługi w danym momencie następuje natychmiastowe ustanie potrzeby ponoszenia kosztów.

 

🤝 Zdaniem naszego Kontrahenta

– wybierając GaMP Data Center na usługodawcę SaaS (Outsourcing IT Zielona Góra) – jako główne kryterium uznałem warunki rozliczania wykorzystanych zasobów, drugim równie ważnym kryterium były parametry umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług Service Level Agreement (SLA) – mówi nasz Kontrahent.

Korzyści z wdrożenia usługi SaaS w tym konkretnym przypadku dotyczyły głownie aspektów bezpieczeństwa oraz dostępności usług (24/365). Oczywista jest powstała przez wdrożenie SaaS redukcja kosztów CAPEX, ponieważ Kontrahentowi w przyszłości odpada konieczność zakupu drogiej infrastruktury IT.

Oczywiście każdy przypadek może być inny. Za każdym razem proponujemy aby przekonać się w słuszności podjętej decyzji. Oprócz redukcji kosztów (CAPEX) zalecamy doliczyć jeszcze pozostałe koszty poprzez wykonanie prostej analizy OPEX. Analiza OPEX polega na dokonaniu porównania czy utrzymanie dodatkowo własnego pomieszczenia wymaganego dla infrastruktury IT oraz pracowników obsługujących własną infrastrukturę IT, wymaga więcej nakładów niż opłacenie miesięcznego abonamentu za wynajęcie usługi SaaS w GaMP Data Center.

Recommended Posts

Leave a Comment

licencja-microsoft-w-modelu-spla-kupowa-czy-dzierawi