fbpx

Projekty unijne

Fundusze unijne to droga zarówno do poszukiwania nowych rozwiązań dla znanych problemów jak i poszukiwań obszarów dotychczas pomijanych. To właśnie one pomagają nawiązać ścisłą współpracę świata nauki ze światem biznesu czyniąc przedsiębiorstwa prekursorem zmian. Środki unijne to nowa jakość, świeże spojrzenie, nowe umiejętności i szanse.

piotr_ceo

Jako Prezes Zarządu GAMP z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że na dynamiczny rozwój naszej firmy znacząco wpływa możliwość aplikowania o środki unijne w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Daje to gwarancję ciągłego wprowadzania do oferty nowych, innowacyjnych produktów oraz zmodernizowanych usług.

Nasza firma może poszczycić się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych w różnorodnych środowiskach, podczas których wykorzystaliśmy innowacyjne technologie teleinformatyczne.

Nabyte umiejętności i dobre praktyki składające się na doświadczenie Spółki pozwalają Nam projekować skalowane systemy różnej wielkości. Są one dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych naszych Kontrahentów poprzez zróżnicowane technologiczne interfejsy np. maszyn produkcyjnych.

Projekt pod nazwą „Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w Konkursie POIR.02.03.02-IP.03-00- 001/19 pn. „Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.