fbpx

PROJEKTY UNIJNE

GAMP może poszczycić się wieloma referencjami z realizacji projektów informatycznych w różnorodnych środowiskach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii teleinformatycznych. Dzięki tak bogatemu portfolio spółka nabyła ogromne doświadczenie gwarantujące realizację projektów złożonych (łączących kilka branż) oraz trudnych w wykonaniu ze względu na specyficzne ograniczenia środowiskowe czy branżowe.

Nabyte umiejętności, jak również dobre praktyki składające się na doświadczenie spółki, pozwalają projektować skalowalne systemy różnej wielkości, dostosowane do stopnia złożoności procesów biznesowych Kontrahentów spółki, z komunikacją poprzez zróżnicowane technologicznie interfejsy np. maszyn produkcyjnych.

Możliwość aplikowania o środki unijne w kolejnych perspektywach w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych znacząco wpływa na dynamiczny rozwój naszej firmy. Daje gwarancję ciągłego wprowadzania do naszej oferty nowych innowacyjnych produktów oraz zmodernizowanych usługi.

PARP

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-08-0014/19
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej

Więcej na temat projektu:

Main


https://myhives.pl/

Wykonawcy:

  • GaMP Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze ma przyjemność polecić firmę Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie, jako firmę godną zaufania.
    Firma wykazała się rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do klienta. Udało się jej dotrzymać terminów i sprostać wszystkim naszym oczekiwaniom. Sama współpraca była niezwykle przyjemna i przebiegła wzorcowo. Wykonywane usługi polegającej na realizacji Bonu na Innowacje pn.: „Budowa i badania prototypu mobilnego stanowiska Machine Vision” oceniamy pozytywnie a samą firmę możemy rekomendować, jako kompetentną, świadczącą usługi na najwyższym poziomie z uwzględnieniem interesów drugiej strony. Firma w pełni podołała nałożonym na nią wysokim wymaganiom jakościowym.
    Dobra organizacja pracy, szybkość i uczciwość oraz, co najważniejsze elastyczność cenowa przekonały nas, że z usług tej firmy warto skorzystać także w przyszłości.
    Pragniemy polecić CEO Sp. z o.o. wszystkim jej przyszłym partnerom

    inż. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o.

Organiztor WIL: (+48) 68 410 56 25

Rejestracja: (+48) 68 410 56 10

Email: wil@gamp.pl