fbpx

Rosnące ceny energii? Inteligentny system pomiarowy na pomoc

Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają rosnące ceny energii elektrycznej. W celu optymalizacji kosztów, koniecznością staje się inwestowanie w energooszczędne rozwiązania. Jednym tego rodzaju rozwiązaniem jest aplikacja SAFESYS.Pomiary, umożliwiająca monitorowanie zużycia mediów, a tym samym oszczędność kapitału.

 

? Co należy wziąć pod uwagę rozważając wdrożenie takiego systemu i jakich korzyści możemy się spodziewać?

 

O ile kontrola zużycia mediów w mikro-przedsiębiorstwach może sprowadzać się do manualnych odczytów wskazań głównych liczników, to w przedsiębiorstwach działających na większą skalę jest to niewystarczalne. Biorąc pod uwagę chociażby obszar oraz ilość urządzeń pracujących jednocześnie. W takim przypadku, trudno jest oszacować realne zużycie mediów, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami.

Inteligentny system pomiarowy jest aplikacją, która nadzoruje ilości zużywanych mediów takich jak energia elektryczna, gaz, woda czy ciepło. Rozwiązanie SAFESYS.Pomiary pozwala na bezpośredni wgląd w informacje o aktualnym i przewidywanym zużyciu mediów. Dodatkowo, dając przedsiębiorcom możliwość zoptymalizowania zużycia mediów, czego rezultatem jest obniżenie ponoszonych kosztów.

 

Oprócz danych pomiarowych, zyskujemy również wgląd w informacje na temat aktualnych wydatków oraz stanów poszczególnych instalacji. Jeżeli nastąpi przekroczenie progu nadmiernego zużycia mediów, zostaniemy o tym natychmiast powiadomieni, to samo tyczy się potencjalnych awarii.

widok_kotlowni_system_pomiarowy_zielona_gora_gamp

Podsumowując korzyści wynikające z wdrożenia systemu pomiarowego:

 

✅ Prognozowanie rachunków– systematyczne zbieranie danych i ich analiza dają możliwość prognozowania rachunków za dane media w perspektywie czasu. Możliwy jest wgląd w aktualne wydatki lub wydatki w danym przedziale czasowym. Umożliwia to efektywne zarządzanie budżetem, kontrolę wydatków, a tym samym usprawnienie płynności finansowej firmy.

✅ Kontrola zużycia mediów – graficzna prezentacja pomiarów zużycia, prognoz, zapotrzebowania na media oraz ich kosztów i innych wynikających z tworzonych przez użytkownika raportów.

✅ Generowanie raportów obciążenia dla najemców – System SAFESYS.Pomiary daje możliwość współpracy z zewnętrznym systemem księgowym w zakresie przesyłania dany do fakturowania najemców oraz innych rozliczeń.

✅ Monitorowanie pracy instalacji– Regularne gromadzenie danych na temat poszczególnych instalacji umożliwia kontrolę ich stanu. Analizując uzyskane dane, możemy ustalić źródła  nieprawidłowości w funkcjonowaniu, poszczególnych elementów instalacji, a także nadmiernego zużycia surowców.

✅ Automatyczne gromadzenie danych– System umożliwia zbieranie danych pomiarowych bez konieczności angażowania pracowników. To nie tylko oszczędność czasu (brak potrzeby wizyty w poszczególnych pomieszczeniach), ale również zaoszczędzone pieniądze, oraz eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego odczytu danych.

✅ Bezbłędne odczyty– Dane odczytywane są natychmiastowo, a dokładność odczytu jest bardzo wysoka. System pobiera dane z poszczególnych urządzeń, po czym od razu prezentuje je użytkownikowi.

✅ Natychmiastowa lokalizacja awarii – Błyskawiczny dostęp do danych dotyczących funkcjonowania infrastruktury, jak i alerty o ewentualnych awariach oraz ich źródłach.

 

gamp-system-pomiarowy-aplikacja-safesys

 

Nasza firma posiada autorskie rozwiązanie jakim jest dedykowana aplikacja SAFESYS.Pomiary. Jest to rozwiązanie dające pełne możliwości implementacji sterowników odczytowych dowolnych urządzeń w przyszłości. Obsługiwane interfejsy: szeregowe RS232, RS485, RS422, Ethernet, wyjścia impulsowe (liczniki wody), interfejsy lokalne oraz OPTO. Dane pozyskiwane są bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub koncentratorów w trybach: na żądanie, cyklicznie lub on-line. Aplikacja zapewnia skalowalność oraz obsługę urządzeń wielu wiodących producentów dając dużą elastyczność w trakcie jego eksploatacji jak i samego. Oferujemy ją skonfigurowaną indywidualnie według potrzeb i zaleceń klienta.

 

Skontaktuj się z Nami:

? (+48) 68 410 56 27

? kontakt@gamp.pl 

 

GaMP Sp. z o.o.
Al. Konstytucji 3-go Maja 8
65-803 Zielona Góra, Poland

Recommended Posts
automatyzacja_portierni_aplikacja_gamp_zielona_gora_cover2machine_vision_kontrola_jakosci_gamp_zielona_gora_widzenie_maszynowe02