Nadzory

Prowadzenie projektów IT wymaga wsparcia nie tylko na etapie realizacji projektu, ale także po jego ukończeniu na etapie rozliczenia. Inżynierowie GAMP posiadają teoretyczną znajomość różnych metodyk projektowych potwierdzoną licznymi certyfikatami, są członkami wielu zespołów projektowych w różnych dziedzinach gospodarki (biznes, Klienci Instytucjonalni).

Duża część naszej pracy polega zarówno na bieżącym prowadzeniu projektu, jak i na zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą czy ryzykiem w projekcie. Dzięki praktycznej znajomości wiodących metodyk, pracujemy zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Generalnego Wykonawcy, wspierając stronę w rozwiązywaniu bieżących problemów dot. realizacji konkretnego projektu.

Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka mające wpływ na prawidłowy przebieg realizacji. Zapewniamy poprawność merytoryczną oraz formalno-prawną podejmowanych decyzji projektowych oraz ciągłość komunikacji. Stale czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami zamówienia, umowy oraz zgodności z ofertą Wykonawcy.

Oferta

  • Kompleksowy nadzór inwestorski
  • Inżynier Kontraktu
  • Inżynier Projektu
  • Inspektor Nadzoru
  • Doradca Technologiczny