fbpx

Nadzory

Prowadzenie projektów IT wymaga wsparcia nie tylko na etapie realizacji projektu, ale także po jego ukończeniu na etapie rozliczenia. Inżynierowie GAMP posiadają teoretyczną znajomość różnych metodyk projektowych potwierdzoną licznymi certyfikatami, są członkami wielu zespołów projektowych w różnych dziedzinach gospodarki (biznes, Klienci Instytucjonalni).

Duża część naszej pracy polega zarówno na bieżącym prowadzeniu projektu, jak i na zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą czy ryzykiem w projekcie. Dzięki praktycznej znajomości wiodących metodyk, pracujemy zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Generalnego Wykonawcy, wspierając stronę w rozwiązywaniu bieżących problemów dot. realizacji konkretnego projektu.

Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka mające wpływ na prawidłowy przebieg realizacji. Zapewniamy poprawność merytoryczną oraz formalno-prawną podejmowanych decyzji projektowych oraz ciągłość komunikacji. Stale czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami zamówienia, umowy oraz zgodności z ofertą Wykonawcy.

Zobacz również:

Oferta

 • Kompleksowy nadzór inwestorski
 • Inżynier Kontraktu
 • Inżynier Projektu
 • Inspektor Nadzoru
 • Doradca Technologiczny

Referencje:

 • Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Inspektor budowy od instalacji nisko-prądowych

  Całkowity koszt projektu: 141 mln zł

  MOSiR Zielona Góra

Nadzory: (+48) 68 410 56 22

Biuro Projektowe: (+48) 68 410 56 44