fbpx

Outsourcing IT

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT jest najlepszym sposobem na redukcję kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ minimalizuje koszty związane z utrzymaniem własnych zasobów informatycznych i jednocześnie pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej.

WSPARCIE IT

 • zarządzania infrastrukturą serwerową
 • zarządzania infrastrukturą sieciową
 • zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną
 • zarządzania systemami informatycznymi
 • zarządzania infrastrukturą peryferyjną
 • zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze IT
 • wsparcia użytkowników w organizacji Kontrahenta
 • wsparcia dla zespołu informatyków Działu IT
 • wsparcia technicznego i administracyjne
 • usług Help-Desk i Hot-Line

OUTSOURCING USŁUG IT:

NA CZYM POLEGA I JAKIE SĄ JEGO KORZYŚCI?

Obecnie GAMP stawia sobie za cel kompleksową oraz profesjonalną realizację inwestycji, począwszy od projektu do jego realizacji oraz świadczenia autoryzowanych usług serwisowych. Dla naszych Kontrahentów projektujemy, wdrażamy, instalujemy, integrujemy,prowadzimy zaawansowane szkolenia, a także oferujemy usługi konsultingowe z zakresu IT.

? REFERENCJE

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące zarówno procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i za inwentaryzację monitoringu.

  Sądzę, że nawiązana z Państwem współpraca pozwoli na rozwiązanie wszelkich niedociągnięć w infrastrukturze teleinformatycznej ZRRT S.A., którą zastaliśmy.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski
  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • PW Delta Sp.J. w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że spółka GaMP z Zielonej Góry w ramach realizacji projektu ''Integracja PW DELTA i partnerów poprzez wdrożenie systemów B2B'' dostarczyła sprzęt komputerowy oraz wykonała usługi o łącznej wartości kontraktu 1.5 mln zł.

  Przedmiotem kontraktu były dostawy sprzętu komputerowego w tym serwerów typu Blade, systemów pamięci dyskowej Data Attached Storage oraz biblioteki taśmowej, zaawansowanych rozwiązań zasilania rezerwowego oraz prace instalatorskie związane z modernizacją zasilania oraz budową infrastruktury sieciowej dla implementowanych w ramach projektu systemów bazodanowych. Spółka GaMP Sp. z o. o. wykonała wszystkie niezbędne instalacje w ramach dostawy infrastruktury tj. zasilanie bezprzerwowe, sieć LAN, monitoring CCTV oraz instalację SSWiN. Dostawa oraz instalacja urządzeń przebiegała sprawnie i została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami.

  Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych.

  Juliusz Niewinowski
  Juliusz Niewinowski Prokurent
 • Uprzejmie informujemy, że firma Gamp Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zrealizowała wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV składającego się z systemu ochrony obwodowej, systemu monitorowania hal produkcyjnych oraz systemu monitorującego ruch pojazdów na terenie całości Zakładu. Zakres wdrożenia obejmował: projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalację oraz konfigurację ponad 50 punktów kamerowych wraz z jednostką centralną zarządzającą systemem, projekt i wykonawstwo sieci strukturalnej, punktów dystrybucyjnych, urządzeń aktywnych oraz instalacji niskoprądowych, konfigurację analizy obrazu, szkolenia dla pracowników, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Portiernia służącego do zarządzania wjazdami i wyjazdami aut na terenie Zakładu, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Pomiary służącego do zarządzania i monitorowanie mediów. Na podstawie umowy serwisowej, której jednym z elementów jest system monitoringu wizyjnego, firma Gamp Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za obsługę serwisową oraz rozbudowę w/w systemu. Wartość całego kontraktu opiewała na kwotę przekraczającą 960.000 zł (netto). Z zadowoleniem potwierdzamy, że współpraca z firmą Gamp Sp. z o.o. odbywała się z zachowaniem najwyższego poziomu obsługi, a firma wywiązała się ze wszystkich zadeklarowanych terminów.

  Konstanty Narejko Dyrektor Finansowy, KartonPak S.A.
 • Firma GaMP Sp. z o.o. wykonała dla Firmy Wojciechowski Sp. z o.o. następujące prace:

  • okablowanie strukturalne Cat.6a wraz z dedykowanym zasilaniem,
  • kompleksowy monitoring CCTV IP całości obiektu,
  • system SSWiN,
  • dostawę i konfigurację urządzeń aktywnych CISCO.

  Urządzenia i instalacje wykonane przez firmę GaMP oraz jakość wykonania świadczonych usług w pełni spełniły nasze oczekiwania. Prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora. Mając na uwadze fachowość oraz wysoką jakość instalacji wykonywanych przez GaMP Sp. z o.o. polecamy usługi tej Firmy.

  Wojciech Wojciechowski Prezes Zarządu
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Działając w imieniu Powiatu Zielonogórskiego oświadczam, że GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze świadczy od 2007 roku usługi w zakresie bieżącej obsługi informatycznej oraz administrowania siecią teleinformatyczną, a w szczególności bieżącego nadzoru nad eksploatacją i funkcjonowaniem sieci komputerowej, instalacją i konfiguracją serwerów i systemów informatycznych oraz obsługi systemów archiwizujących. Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski
  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego

Jesteś zainteresowany usługami z zakresu usług outsourcingu IT?

Zadzwoń, napisz, dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

? (+48) 68 410 56 27

? KONTAKT@GAMP.PL

Outsourcing specjalistów IT

Jeżeli poszukujesz Specjalistów IT do realizacji konkretnego projektu, lub na określony czas, to Outsourcing specjalistów IT jest najlepszym rozwiązaniem. GAMP świadczy usługę wynajmu ekspertów wybranej technologii, pracujących w zdalnie lub w siedzibie Kontrahenta. Podczas realizacji Projektu dbamy, aby kompetencje delegowanych specjalistów IT były właściwie dobrane na każdym etapie realizacji projektu.

Korzyści

 • Gwarancja satysfakcji – możliwość rotacji Specjalistów IT, dopasowanie na każdym etapie realizacji Projektu.
 • Bezpieczeństwo – wdrożone procedury bezpieczeństwa, ADO, ABI, możliwość weryfikacji umiejętności przed bezpośrednim zatrudnieniem konkretnego Specjalisty IT.
 • Minimalizacja kosztów – brak kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniami, okresem urlopowym itp.
 • Wygodna forma rozliczeń – płatność na koniec miesiąca, brak zobowiązań wynikających z kodeksu pracy.