Outsourcing IT

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Jest najlepszym sposobem na redukcję kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ minimalizuje koszty związane z utrzymaniem własnych zasobów informatycznych i jednocześnie pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej.

Oferta

 • zarządzanie infrastrukturą serwerową
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną
 • zarządzanie systemami informatycznymi
 • zarządzanie infrastrukturą peryferyjną
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze IT
 • wsparcie użytkowników w organizacji Kontrahenta
 • wsparcie dla zespołu informatyków Działu IT
 • wsparcie techniczne i administracyjne
 • usługi Help-Desk i Hot-Line

OUTSOURCING USŁUG IT:

NA CZYM POLEGA I JAKIE SĄ JEGO KORZYŚCI?

Obecnie GAMP stawia sobie za cel kompleksową oraz profesjonalną realizację inwestycji, począwszy od projektu do jego realizacji oraz świadczenia autoryzowanych usług serwisowych. Dla naszych Kontrahentów projektujemy, wdrażamy, instalujemy, integrujemy,prowadzimy zaawansowane szkolenia, a także oferujemy usługi konsultingowe z zakresu IT.

👉 REFERENCJE

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące zarówno procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i za inwentaryzację monitoringu.

  Sądzę, że nawiązana z Państwem współpraca pozwoli na rozwiązanie wszelkich niedociągnięć w infrastrukturze teleinformatycznej ZRRT S.A., którą zastaliśmy.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski
  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • PW Delta Sp.J. w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że spółka GaMP z Zielonej Góry w ramach realizacji projektu ''Integracja PW DELTA i partnerów poprzez wdrożenie systemów B2B'' dostarczyła sprzęt komputerowy oraz wykonała usługi o łącznej wartości kontraktu 1.5 mln zł.

  Przedmiotem kontraktu były dostawy sprzętu komputerowego w tym serwerów typu Blade, systemów pamięci dyskowej Data Attached Storage oraz biblioteki taśmowej, zaawansowanych rozwiązań zasilania rezerwowego oraz prace instalatorskie związane z modernizacją zasilania oraz budową infrastruktury sieciowej dla implementowanych w ramach projektu systemów bazodanowych. Spółka GaMP Sp. z o. o. wykonała wszystkie niezbędne instalacje w ramach dostawy infrastruktury tj. zasilanie bezprzerwowe, sieć LAN, monitoring CCTV oraz instalację SSWiN. Dostawa oraz instalacja urządzeń przebiegała sprawnie i została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami.

  Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych.

  Juliusz Niewinowski
  Juliusz Niewinowski Prokurent
 • Uprzejmie informujemy, że firma Gamp Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zrealizowała wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV składającego się z systemu ochrony obwodowej, systemu monitorowania hal produkcyjnych oraz systemu monitorującego ruch pojazdów na terenie całości Zakładu.

  Zakres wdrożenia obejmował: projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalację oraz konfigurację ponad 50 punktów kamerowych wraz z jednostką centralną zarządzającą systemem, projekt i wykonawstwo sieci strukturalnej, punktów dystrybucyjnych, urządzeń aktywnych oraz instalacji niskoprądowych, konfigurację analizy obrazu, szkolenia dla pracowników, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Portiernia służącego do zarządzania wjazdami i wyjazdami aut na terenie Zakładu, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Pomiary służącego do zarządzania i monitorowanie mediów.

  Na podstawie umowy serwisowej, której jednym z elementów jest system monitoringu wizyjnego, firma Gamp Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za obsługę serwisową oraz rozbudowę w/w systemu. Wartość całego kontraktu opiewała na kwotę przekraczającą 960.000 zł (netto). Z zadowoleniem potwierdzamy, że współpraca z firmą Gamp Sp. z o.o. odbywała się z zachowaniem najwyższego poziomu obsługi, a firma wywiązała się ze wszystkich zadeklarowanych terminów.

  Konstanty Narejko
  Konstanty Narejko Dyrektor Finansowy, KartonPak S.A.
 • Firma GaMP Sp. z o.o. wykonała dla Firmy Wojciechowski Sp. z o.o. następujące prace:

  • okablowanie strukturalne Cat.6a wraz z dedykowanym zasilaniem,
  • kompleksowy monitoring CCTV IP całości obiektu,
  • system SSWiN,
  • dostawę i konfigurację urządzeń aktywnych CISCO.

  Urządzenia i instalacje wykonane przez firmę GaMP oraz jakość wykonania świadczonych usług w pełni spełniły nasze oczekiwania. Prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora. Mając na uwadze fachowość oraz wysoką jakość instalacji wykonywanych przez GaMP Sp. z o.o. polecamy usługi tej Firmy.

  Wojciech Wojciechowski Prezes Zarządu
 • Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Inspektor budowy od instalacji nisko-prądowych

  Całkowity koszt projektu: 141 mln zł

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe

  Finansowanie: POIG 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Zakres odpowiedzialności:nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.51 mln Okres: 4 m-ce

  CeMBe Zielona Góra
 • Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim

  Projekt zrealizowany w ramach ZPORR o numerze Z/2.08/I/1.5/511/05

  Zakres odpowiedzialności: nadzór inżynierski, Inżynier kontraktu

  Wartość projektu: 1.17 mln, Czas realizacji: 8 m-cy

  Powiat Zielonogórski Zielona Góra
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 689 350 zł

  Starostwo Powiatowe Sulęcin, woj. lubuskie
 • Projekt: Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków.2, opracowanie OPZ i SIWZ

  Wartość projektu: 1.2 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego

  Wartość projektu: 0.7 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej gis dla miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 1.7 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie
 • Projekt: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra

  Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym

  Wartość projektu: 8 mln

  UM Zielona Góra woj. lubuskie
 • Działając w imieniu Powiatu Zielonogórskiego oświadczam, że GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze świadczy od 2007 roku usługi w zakresie bieżącej obsługi informatycznej oraz administrowania siecią teleinformatyczną, a w szczególności bieżącego nadzoru nad eksploatacją i funkcjonowaniem sieci komputerowej, instalacją i konfiguracją serwerów i systemów informatycznych oraz obsługi systemów archiwizujących. Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski
  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego
 • Z radością i dumą wspieramy od zarania inicjatywę Warsztatów Informatycznych WIL w Lubuskim. To wspaniały czas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w przyjaznej atmosferze, możliwość spotkania wybitnych profesjonalistów.

  Joanna Hermansdorfer
  Joanna Hermansdorfer COMP SA
 • Microsoft uczestniczy w wielu eventach na terenie całej polski. WIL jest inny... wyróżnia się na tle pozostałych Konferencji. Organizatorom jak i uczestnikom udało się zbudować atmosferę – i to chyba przede wszystkim go wyróżnia.

  Piotr Kruczyński
  Piotr Kruczyński Microsoft
 • Bardzo ciekawa tematyka WIL. Zagadnienia poruszane podczas sesji prezentacyjnych są odzwierciedleniem problemów z którymi zmagamy się codziennie w naszej pracy.

  Rafał Gwiazdowski
  Rafał Gwiazdowski UM Krosno Odrzańskie
 • Popieramy inicjatywę WIL – jesteśmy sponsorem już kolejną edycję. Warsztaty Informatyków Lubuskich – moim zdaniem - stanowią rozpoznawalną markę wśród spotkań IT w kraju.

  Krystian Władziński
  Krystian Władziński Zeto Software
 • Niesamowita atmosfera – pierwszy raz spotykam się z taką precyzyjną organizacją eventu. Jesteśmy na WIL już kolejny raz i będziemy uczestniczyć podczas kolejnych edycji. Idealne miejsce do prezentacji naszego portfolio w ramach stoiska wystawowego jak również poprzez Warsztaty techniczne.

  Łukasz Lik
  Łukasz Lik Hikvision Polska
 • Tematy poruszane przez organizatorów mają znaczący wpływ na pracę samorządów. Dotyczą nie tylko kwestii teoretycznych, ale również zagadnień praktycznych, co ma wpływ na poziom życia mieszkańców województwa lubuskiego.

  Elżbieta Anna Polak
  Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Warsztaty od kilku lat stanowią miejsce spotkań lubuskich informatyków z gronem ekspertów, są też szansą na szerszą prezentację innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć później zastosowanie w codziennej praktyce.

  Piotr Gawara
  Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o.
 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące procedur związanych z ochroną danych osobowych.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • Od 2007 roku firma GaMP współpracuje z Powiatem Zielonogórskim w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (RODO).

  Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego
 • Firma GaMP podczas przygotowania i realizacji egzaminów i szkoleń wykazała się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Trenerzy prowadzący zajęcia zaprezentowali szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach.

  Z przyjemnością rekomendujemy firmę GaMP Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług. Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy.

  Marcin Krawiec PGNIG, Oddział Zielona Góra
 • Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonych szkoleń oraz sesji warsztatowych. Szkolenia cechowały się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym trenerów.

  Sesje warsztatowe prowadzone były w sposób praktyczny i ciekawy. Przykłady oraz konkretne laboratoria dostosowane były do branży IT i aktualnych potrzeb administracji publicznej. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością na potrzeby Klienta, co owocuje efektywną współpracą i wysoką jakością merytoryczną przygotowanych Warsztatów.

  Całość została oceniona przez Uczestników bardzo wysoko co pozwala polecić GaMP Sp. z o.o. jako rzetelnego, odpowiedzialnego oraz kompetentnego Partnera.

  Mirosław Błaszczak MOPS Zielona Góra
[/mk_page_section]

Outsourcing specjalistów IT

Jeżeli poszukujesz Specjalistów IT do realizacji konkretnego projektu, lub na określony czas, to Outsourcing specjalistów IT jest najlepszym rozwiązaniem. GAMP świadczy usługę wynajmu ekspertów wybranej technologii, pracujących w zdalnie lub w siedzibie Kontrahenta. Podczas realizacji Projekty dbamy, aby kompetencje delegowanych specjalistów IT były właściwie dobrane na każdym etapie realizacji projektu.

Korzyści

 • Gwarancja satysfakcji – możliwość rotacji Specjalistów IT, dopasowanie na każdym etapie realizacji Projektu.
 • Bezpieczeństwo – wdrożone procedury bezpieczeństwa, ADO, ABI, możliwość weryfikacji umiejętności przed bezpośrednim zatrudnieniem konkretnego Specjalisty IT.
 • Minimalizacja kosztów – brak kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniami, okresem urlopowym itp.
 • Wygodna forma rozliczeń – płatność na koniec miesiąca, brak zobowiązań wynikających z kodeksu pracy.