Outsourcing IT

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Jest najlepszym sposobem na redukcję kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ minimalizuje koszty związane z utrzymaniem własnych zasobów informatycznych i jednocześnie pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej.

Oferta

 • zarządzanie infrastrukturą serwerową
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną
 • zarządzanie systemami informatycznymi
 • zarządzanie infrastrukturą peryferyjną
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze IT
 • wsparcie użytkowników w organizacji Kontrahenta
 • wsparcie dla zespołu informatyków Działu IT
 • wsparcie techniczne i administracyjne
 • usługi Help-Desk i Hot-Line

Outsourcing specjalistów IT

Jeżeli poszukujesz Specjalistów IT do realizacji konkretnego projektu, lub na określony czas, to Outsourcing specjalistów IT jest najlepszym rozwiązaniem. GAMP świadczy usługę wynajmu ekspertów wybranej technologii, pracujących w zdalnie lub w siedzibie Kontrahenta. Podczas realizacji Projekty dbamy, aby kompetencje delegowanych specjalistów IT były właściwie dobrane na każdym etapie realizacji projektu.

Korzyści

 • Gwarancja satysfakcji – możliwość rotacji Specjalistów IT, dopasowanie na każdym etapie realizacji Projektu.
 • Bezpieczeństwo – wdrożone procedury bezpieczeństwa, ADO, ABI, możliwość weryfikacji umiejętności przed bezpośrednim zatrudnieniem konkretnego Specjalisty IT.
 • Minimalizacja kosztów – brak kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniami, okresem urlopowym itp.
 • Wygodna forma rozliczeń – płatność na koniec miesiąca, brak zobowiązań wynikających z kodeksu pracy.