fbpx

Pearson VUE

GAMP Sp. z o.o. posiada status autoryzowanego centrum egzaminacyjnego Pearson VUE. Tytuł autoryzowanego centrum egzaminacyjnego Pearson VUE Authorized Test Center uprawnia Compendium CE do przeprowadzenia on-line certyfikowanych egzaminów z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości produktów i technologii .

Testy oraz egzaminy certyfikacyjne są integralną część oferty będące istotnym elementem rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw.

Prowadzimy szkolenia autoryzowane i autorskie z zakresu IT, których celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesach biznesowych. Są to szkolenia autorskie jaki i autoryzowane przez producentów sprzętu i oprogramowania (CISCO, Microsoft).

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Kontrahentów oferujemy szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Zobacz również:

Referencje:

 • Firma GaMP podczas przygotowania i realizacji egzaminów i szkoleń wykazała się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Trenerzy prowadzący zajęcia zaprezentowali szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach.

  Z przyjemnością rekomendujemy firmę GaMP Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług. Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy.

  Marcin Krawiec PGNIG, Oddział Zielona Góra
 • Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonych szkoleń oraz sesji warsztatowych. Szkolenia cechowały się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym trenerów.

  Sesje warsztatowe prowadzone były w sposób praktyczny i ciekawy. Przykłady oraz konkretne laboratoria dostosowane były do branży IT i aktualnych potrzeb administracji publicznej. Firma wykazała się dużą elastycznością i otwartością na potrzeby Klienta, co owocuje efektywną współpracą i wysoką jakością merytoryczną przygotowanych Warsztatów.

  Całość została oceniona przez Uczestników bardzo wysoko co pozwala polecić GaMP Sp. z o.o. jako rzetelnego, odpowiedzialnego oraz kompetentnego Partnera.

  Mirosław Błaszczak MOPS Zielona Góra

Wymagania

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami producenta na stronie www.pearsonvue.com

Przebieg egzaminu

Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się po podaniu przez zdającego imienia, nazwiska, przedstawieniu dwóch dokumentów identyfikacyjnych i złożeniu podpisu zgodnego z dokumentami. Można się legitymować dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją studencką, książeczką wojskową. Zdający ma przygotowane pomieszczenie egzaminacyjne ze stanowiskiem komputerowym. Egzaminy przeprowadzane są w formie testów wyboru w wyznaczonym przez danego Producenta ezgaminu czasie (od 60 – 180 minut). Pytania mają różny stopień trudności i oceniają wiadomości teoretyczne i praktyczne.

Wyniki

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (lub upływie przewidzianego limitu czasu) aplikacja z rozwiązanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla wszystkich uczestników osoba zdająca otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu z wynikiem uzyskanym w czasie testu. W tym samym dniu wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją.

Certyfikat

Po 2-3 tygodniach od pozytywnego zakończenia danej ścieżki egzaminacyjnej zdający otrzymuje pocztą imienny dyplom potwierdzający uzyskanie danego certyfikatu

Inne

Większość testów dostępna jest także w języku angielskim. Niektóre testy można zdawać w innych językach zachodnich jak niemiecki, hiszpański, francuski oraz w języku polskim. W przypadku obcojęzycznej wersji egzaminu, jego czas trwania może zostać przedłużony o 30 minut.

Rezerwacja Centrum Pearson VUE:
(+48) 68 410 56 03

Kierownik Centrum:
(+48) 68 410 56 24