Klauzula informacyjna e-book

dot. przetwarzania danych osobowych przez GAMP Sp. z o.o. (dla osób pobierających e-booka “Jak wybrać dostawcę usług IT?”).

 1. Administratorem danych jest  GAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, zarejestrowana pod numerem KRS 0000186894, NIP 9291712163 (dalej: Administrator). Z Administratorem można kontaktować się:
  • listownie pisząc na adres: GAMP Sp. z o.o., al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra;
  • mailowo pisząc na adres: kontakt@gamp.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek niejasności każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy iod@gamp.pl.
 3. Poniżej podajemy informacje na temat możliwych celów przetwarzania Twoich danych oraz podstaw prawnych takiego przetwarzania.
  W przypadku jeśli zechcesz pobrać nasze darmowe materiały, gromadzimy Twoje imię, nazwę firmy oraz adres e-mail. Celem przetwarzania danych jest budowania naszego profesjonalnego wizerunku oraz marketing oferowanych przez nas produktów i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jeżeli nie chcesz otrzymywać naszych materiałów na temat naszych usług i produktów własnych, możesz wyrazić swój sprzeciw, pisząc na adres iod@gamp.pl.
  Możemy również przetwarzać Twoje dane do obrony przed roszczeniami, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje imię, nazwa firmy oraz adres mailowy będziemy wykorzystywać do czasu wygaśnięcia naszych celów bądź:
  • wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  • wycofania Twojej zgody na przesyłanie przez nas materiałów marketingowych.
   Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy, mogą być one przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić dochodzenie bądź obronę przed roszczeniami.
 5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do: żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); sprostowania danych (poprawiania) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); przenoszenia danych (art. 20 RODO); żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO); wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO). Pamiętaj, że nie zawsze będzie przysługiwać Ci każde z ww. praw. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami,  wysyłając wiadomość e-maila na adres: iod@gamp.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Podanie imienia, nazwy firmy oraz adresu mailowego jest dobrowolne.