Klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych przez GAMP Sp. z o.o. (dla osób pobierających e-booka “Jak wybrać dostawcę usług IT?”).

 1. Administratorem danych jest  GAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, zarejestrowana pod numerem KRS 0000186894, NIP 9291712163 (dalej: Administrator). Z Administratorem można kontaktować się:
  • listownie pisząc na adres: GAMP Sp. z o.o., Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra;
  • mailowo pisząc na adres: kontakt@gamp.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy iod@gamp.pl.
 3. Poniżej podajemy informacje na temat możliwych celów przetwarzania Twoich danych oraz podstaw prawnych takiego przetwarzania.
  W przypadku jeśli zechcesz pobrać nasze darmowe materiały, gromadzimy Twoje imię oraz adres e-mail. Celem przetwarzania danych jest budowania naszego profesjonalnego wizerunku oraz marketing oferowanych przez nas produktów i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jeżeli nie chcesz otrzymywać naszych materiałów na temat naszych usług i produktów własnych, możesz wyrazić swój sprzeciw pisząc na adres iod@gamp.pl.
  Możemy również przetwarzać Twoje dane do obrony przed roszczeniami, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje imię i adres mailowy będziemy wykorzystywać do czasu wygaśnięcia naszych celów bądź:
  • wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  • wycofania Twojej zgody na przesyłanie przez nas materiałów marketingowych.
   Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy, mogą być one przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić dochodzenie bądź obronę przed roszczeniami.
 5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do: żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); sprostowania danych (poprawiania) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); przenoszenia danych (art. 20 RODO); żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO); wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO). Pamiętaj, że nie zawsze będzie przysługiwać Ci każde z ww. praw. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami,  wysyłając wiadomość e-maila na adres: iod@gamp.pl. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Podanie imienia i adresu mailowego jest dobrowolne.