fbpx

Usługi

Duża część naszej pracy polega zarówno na bieżącym prowadzeniu projektu, jak i na zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą czy ryzykiem w projekcie. Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka mające wpływ na prawidłowy przebieg realizacji. Zapewniamy poprawność merytoryczną oraz formalnoprawną podejmowanych decyzji oraz ciągłość komunikacji. Stale czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami zamówienia, umowy oraz zgodności z ofertą Wykonawcy.

Zdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu czy Doradcy Technologicznego z ostatnich kilkudziesięciu projektów, potwierdzona otrzymanymi referencjami w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem naszych konsultantów jest najlepszą rekomendacją naszej spółki.

Oferta

 • Consulting IT
 • Outsourcing IT
 • Inżynier Kontraktu
 • Projektowanie i nadzory w branży IT
 • Instalacje niskoprądowe
 • Rozwiązania systemowe
 • Aplikacje dedykowane
 • Machine Vision
 • Data Center
 • Audyty Bezpieczeństwa

Metodyka

Wieloletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło nam wypracowanie własnych dobrych praktyk, takich jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Potencjał konsultantów GAMP pozwala oferować szerokie portfolio usług umożliwiających kompleksowy nadzór inwestorski nad każdym zaawansowanym technologicznie projektem wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z środków unijnych.

Projekty sprzętowe

Świadczymy kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie prowadzenia Infrastruktury IT oraz usługi serwisowe sprzętu komputerowego, w tym serwis pogwarancyjny.

W ramach wdrożeń oferujemy:

 • dostawy, instalacje i integracje sprzętu
 • modernizacje i rozbudowy infrastruktury IT
 • upgrade oprogramowania
 • inwentaryzacje, przeglądy i konserwacje
 • standaryzacje, preinstalacje
 • konsulting dotyczący infrastruktury IT
 • usługi analityczne i audyty
 • dostawy materiałów eksploatacyjnych

Dlaczego GAMP?

Umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb Kontrahentów:

 • Outsourcing pracowniczy 24h/7/365
 • Stała pomoc techniczna w siedzibie Kontrahenta
 • Elastyczność w działaniu
 • Wysoka dostępność wysztkich usług 99,99%
 • Usługi Helpdesk oraz Hot-Line
 • Zdalny panel monitorujący RMA
 • Data Center dla potrzeb Kontrahentów
 • Disaster Recovery
 • Doświadczenie w Outsourcing’u od 1998 roku