GAMP

PL /

Usługi

Mirosław DybowskiZdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu czy Doradcy Technologicznego z ostatnich kilkunastu projektów potwierdzona otrzymanymi referencjami w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem naszych konsultantów jest najlepszą rekomendacją naszej spółki.

 

Mirosław Dybowski
Dyrektor Handlowy
 


METODYKA

Wieloletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracować własne dobre praktyki takie jak optymalne procedury wdrożeniowe oparte o metodykę PRINCE2 oraz nowoczesne standardy pracy z zachowaniem wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Potencjał konsultantów GaMP pozwala oferować szerokie port folio usług umożliwiających kompleksowy nadzór inwestorski nad każdym zaawansowanym technologicznie projektem wraz z przygotowaniem wniosku aplikującego o dofinansowanie z środków unijnych.


OFERTA

Nasza oferta obejmuje, prace jako:
          - Kompleksowy nadzór inwestorski.
          - Inżynier Kontraktu.
          - Inżynier Projektu.
          - Inspektor Nadzoru.
          - Doradca Technologiczny.


PROJEKTY SPRZĘTOWE

Świadczymy kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie prowadzenia Infrastruktury IT oraz usługi serwisowe sprzętu komputerowego w tym serwis pogwarancyjny.

W ramach wdrożeń oferujemy:
             < dostawy, instalacje i integracje sprzętu
             < modernizacje i rozbudows infrastruktury IT
             < upgrade oprogramowania
             < inwentaryzacje, przeglądy i konserwacje
             < standaryzacje, preinstalacje, staging
             < konsulting dotyczący infrastruktury IT
             < usługi analityczne
             < dostawy materiałów eksploatacyjnych


DLACZEGO GaMP?

Umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb Kontrahentów:
             < Outsourcing pracowniczy 24h/7/365
             < Stała pomoc techniczna w siedzibie Kontrahenta
             < Elastyczność w działaniu
             < Wysoka dostępność wysztkich usług 99,99%
             < Usługi Helpdesk oraz Hot-Line
             < Zdalny panel monitorujący RMA
             < Data Center dla potrzeb Kontrahentów
             < Disaster Recovery