System kontroli wjazdu — Safesys Portiernia

system kontroli wjazdu

Jesteśmy partnerem technologicznym dla biznesu oraz sektora publicznego, dla których tworzymy dedykowane oprogramowanie. Jednym z rozwiązań znajdującym się w naszym portfolio produktów jest system kontroli wjazdu — Safesys Portiernia.

O systemie

Nasz system kontroli wjazdu usprawnia obsługę portierni oraz monitoruje wjazdy i wyjazdy z terenu przedsiębiorstwa. Dzięki integracji z systemami kontroli dostępu (KD) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV), rozwiązanie przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Komu dedykujemy system kontroli wjazdu?

System kontroli wjazdu jest dedykowany przedsiębiorstwom, które posiadają portiernię oraz doświadczają wzmożonego ruchu pojazdów i osób na terenie swojego obiektu. Obejmuje to wszelkie miejsca, gdzie występują poniższe sytuacje:

 1. Wydawanie przepustek i identyfikatorów jest czasochłonne, co prowadzi do tworzenia kolejek na bramach wjazdowych oraz przy wejściach na teren obiektu.
 2. Ewidencja osób i pojazdów prowadzona jest w sposób tradycyjny.
 3. Konieczne jest spisywanie tych samych danych za każdym razem, na przykład w przypadku wizyt stałych gości przedsiębiorstwa.
 4. Dostęp do aktualnych informacji dotyczących liczby osób, pojazdów i naczep obecnych na terenie obiektu w danym momencie jest ograniczony.

Do obiektów borykających się z podobnymi wyzwaniami, należą między innymi:

 • Centra logistyczne
 • Rynki hurtowe
 • Targi
 • Zakłady produkcyjne
 • Magazyny

Co zyskasz dzięki wdrożeniu?

 • Usprawnisz kontrolę pojazdów i naczep

Moduł obsługuje wiele bram/portierni, rejestruje pojazdy i naczepy oraz generuje zestawienia ich aktywności. Dzięki temu będziesz mieć pełną kontrolę nad ruchem pojazdów na terenie Twojego obiektu.

 • Usprawnisz kontrolę osób

System usprawnia proces identyfikacji i rejestracji osób, eliminując konieczność prowadzenia tradycyjnej księgi gości. W aplikacji niektóre pola w panelu automatycznie wypełniają się, co przyspiesza całą procedurę. Dodatkowo opcje systemu obejmują m.in. pomiar temperatury i losowe kontrole trzeźwości, a także ewidencję i wypożyczanie sprzętu BHP dla gości.

 • Zapewnisz dostęp do aktualnych informacji

System pozwala na elektroniczną rejestrację wejść i wyjść, generując szczegółowe zestawienia dotyczące liczby osób obecnych na terenie obiektu oraz ich tożsamości. Te informacje są niezwykle ważne w przypadku ewakuacji lub konieczności poinformowania służb bezpieczeństwa o dokładnej liczbie osób przebywających na terenie obiektu.

 • Zwiększysz przepustowość na terenie obiektu

Dzięki usprawnieniu procesu kontroli pojazdów i osób przepustowość na terenie obiektu zostanie zwiększona. Optymalizacja procedur wpuszczania gości i pracowników pozwoli na szybsze i bardziej płynne przemieszczanie się na terenie obiektu.

Funkcje systemu

System kontroli wjazdu zapewnia elastyczną konfigurację oraz pozwala dostosować niektóre funkcje do specyficznych wymagań Twojej firmy.

 • Zdalne sterowanie urządzeniami kontrolującymi dostęp, takimi jak szlabany. 
 • Obsługa przepustek i identyfikatorów pracowniczych, dzięki czemu możesz łatwo kontrolować dostęp do różnych stref i monitorować aktywność osób na terenie obiektu.
 • Ewidencja i zarządzanie sprzętem BHP przeznaczonym dla gości, takim jak kaski, kamizelki ochronne czy odzież ochronna. Dzięki temu wiesz, jaki sprzęt jest wypożyczony i do kogo został przypisany.
 • Możliwość nakładania blokad na osobę lub pojazd zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Jeśli istnieje konieczność uniemożliwienia dostępu danej osobie lub pojazdowi, możesz łatwo zastosować blokadę.
 • Możesz ustawić specyficzne strefy dostępu dla określonych osób. Na przykład, pracownicy mogą mieć dostęp do określonych obszarów, podczas gdy goście mają ograniczony dostęp do innych stref.
 • System umożliwia ustalanie limitów czasowych dla gości przebywających w obiekcie. Możesz określić, ile czasu mogą spędzić na terenie obiektu i automatycznie zapewnić wygaśnięcie ich uprawnień po upływie określonego czasu.
 • Przepustki i identyfikatory są programowane w celu dostępu do wybranych stref, a system natychmiast wykrywa przeterminowane przepustki. Dzięki temu utrzymujesz kontrolę nad ważnością uprawnień i zapewniasz bezpieczeństwo na terenie obiektu.
 • System umożliwia zarządzanie wieloma rozproszonymi lokalizacjami, należącymi do jednego przedsiębiorstwa. Możesz łatwo kontrolować różne obiekty z jednego panelu zarządzania, a pewne ustawienia mogą być stosowane globalnie dla wszystkich lokalizacji.

Nasze wdrożenia systemu kontroli wjazdu

 • Karton-Pak S.A.

Porozmawiajmy o możliwościach wdrożenia systemu w Twojej firmie

(+48) 505 171 894 Adrian Roszczyk Sales Manager

Zobacz, co zrobiliśmy dla naszych klientów

outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny — case study Anneberg

 • Czytaj dalej
System usprawniający zarządzanie giełdą niedzielną

System usprawniający zarządzanie Giełdą Niedzielną — case study ZRRT S.A.

 • Czytaj dalej
monitoring zużycia mediów

Monitoring zużycia mediów — Safesys Pomiary

 • Czytaj dalej
system monitorowania zużycia mediów

System monitorowania zużycia mediów – case study MOSiR

 • Czytaj dalej
GAPMAP

System do zarządzania powierzchniami — GapMap

 • Czytaj dalej