GapMap – system do zarządzania powierzchniami

Pomagamy klientom z różnych branż w cyfrowej transformacji ich firm, tworząc dedykowane aplikacje mobilne i internetowe. Jednym z takich rozwiązań jest GapMap – system dedykowany biznesom zajmującym się zarządzaniem i sprzedażą powierzchni wystawienniczych, parcel oraz stanowisk.

Wyzwanie   

Aplikacja została stworzona w wyniku podpisania umowy na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu e-Giełda w Zielonogórskim Rynku Rolno-Towarowym S.A. Pomysł na nią zrodził się z chęci unowocześnienia usług Rynku, co zbiegło się w czasie z pandemią, która wykreowała prawdziwą potrzebę. W tym okresie prowadzenie cotygodniowej Giełdy Niedzielnej zaczęło wymagać większej logistyki związanej z zachowaniem wymogów sanitarnych, dlatego ZRRT S.A. chciał stworzyć rozwiązanie dla wystawców, które umożliwiłoby im zakup miejsc przez Internet, bez konieczności przychodzenia do biura. 

Wtedy też podjęto decyzję o tym, że ma to być system dedykowany z możliwością dalszej rozbudowy, a także integracji z istniejącymi systemami oraz takimi, które ZRRT S.A. planuje wdrożyć w przyszłości. 

Rozwiązanie

GapMap składa się z trzech zintegrowanych ze sobą części: panelu administracyjnego, portalu dla sprzedawców oraz aplikacji na tablet dla inkasentów. System pozwala na samodzielną konfigurację i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki czemu może być wykorzystywany w różnych działalnościach, w których kluczowe jest efektywne zarządzanie przestrzenią, takich jak: 

 • Rynki hurtowe
 • Eventy (konferencje, targi, wystawy)
 • Stadniny koni
 • Cmentarze

Nasz zespół projektowy składał się z trzech senior full stack-developerów, junior back-end developera, UX/UI designera, project managera, analityka systemowego oraz pięciu testerów. W proces tworzenia systemu zaangażowany był również sześcioosobowy zespół po stronie ZRRT S.A., który ściśle współpracował z nami na każdym etapie projektu.

Na początku pracy nad systemem przeprowadziliśmy analizę przedwdrożeniową, podczas której zmapowaliśmy procesy zachodzące podczas organizacji Giełdy Niedzielnej oraz zbudowaliśmy architekturę rozwiązania. Kolejnym krokiem było przygotowanie projektu aplikacji, którego kolorystyka byłaby spójna z identyfikacją wizualną oraz istniejącą stroną internetową ZRRT S.A. Po tym etapie zajęliśmy się programowaniem, a potem fazą testów – najpierw w środowisku testowym GaMP Data Center, a później w środowisku Klienta. 

Na każdym etapie współpracy zespół Klienta dzielił się swoim feedbackiem podczas cotygodniowych spotkań projektowych, a także pozostawał w kontakcie mailowym i telefonicznym z naszym project managerem. Dzięki tak ścisłej współpracy udało nam się zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia, co zaowocowało znacznym zwiększeniem zakresu funkcjonalności systemu w porównaniu do początkowych założeń projektowych. W rezultacie także lepszym dopasowaniem systemu do realnych potrzeb ZRRT S.A. 

Cały system wraz z zintegrowanym z nim systemem finansowo-księgowym został przeniesiony do chmury znajdującej się w naszym Data Center.

Na tę chwilę ZRRT S.A. korzysta z panelu administracyjnego oraz aplikacji na tablet. Ostatnim etapem wdrożenia będzie uruchomienie portalu dla sprzedawców, który umożliwi im zakup stanowisk online oraz dokonywanie płatności elektronicznych.

W ramach usługi maintanence zapewniamy Klientowi utrzymanie systemu oraz wsparcie techniczne naszego zespołu (hotline i help desk), którego celem jest rozwiązywanie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji.

Podsumowanie

System GapMap został wdrożony w Zielonogórskim Rynku Rolno-Towarowym S.A. w celu sprawniejszego zarządzania Giełdą Niedzielną. 

Korzyści, jakie uzyskał Klient z dotychczasowego wdrożenia to:

 • Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej
 • Szybsza obsługa klientów
 • Zmniejszenie ilości papierowych dokumentów
 • Zwiększenie kontroli nad płatnościami i stanowiskami
 • Usprawnienie pracy inkasentów oraz osób odpowiedzialnych za współpracę z wystawcami
 • Automatyczne wystawianie faktur
 • Lepsze rozliczanie opłat
 • Możliwość zakupu jednorazowych stanowisk podczas wydarzenia u inkasenta

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o wdrożeniu systemu GapMap w ZRRT S.A.?

Zobacz, co zrobiliśmy dla naszych klientów

System do monitoringu zużycia mediów – case study MOSiR

 • Czytaj dalej

System usprawniający zarządzanie Giełdą Niedzielną – case study ZRRT S.A.

 • Czytaj dalej

Opowiedz nam o swoim wyzwaniu, znajdziemy rozwiązanie