• Instalacje

Elektroniczna ewidencja czasu pracy w przedsiębiorstwach

elektroniczna ewidencja czasu pracy

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, każdy pracodawca niezależnie od wielkości firmy oraz liczby zatrudnionych w niej osób, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Z artykułu dowiesz się, jaki jest cel prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz w jaki sposób elektroniczna ewidencja czasu pracy może pomóc usprawnić ten proces.

Dlaczego należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników jest wypłacanie prawidłowych wysokości wynagrodzeń oraz innych świadczeń. Dlatego w ewidencji powinny znaleźć się informacje o:

 • Godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • Liczbie przepracowanych godzin (także w porze nocnej),
 • Liczbie godzin nadliczbowych,
 • Liczbie godzin dyżuru,
 • Godzinach rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
 • Dniach wolnych od pracy,
 • Ustawowych zwolnieniach od pracy,
 • Usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

Rejestracja czasu pracy może być prowadzona zarówno w postaci dokumentów papierowych, jak i formie elektronicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawcy zobowiązani są do rejestracji czasu pracy każdego pracownika indywidualnie, coraz więcej firm decyduje się na elektroniczną ewidencję czasu pracy. W szczególności te przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkadziesiąt lub kilkaset osób, lub prowadzą działalność w różnych lokalizacjach.

Karty ewidencji czasu pracy

Czym jest elektroniczna ewidencja czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej to nowoczesne podejście do monitorowania aktywności pracowników w miejscu pracy. Zamiast polegać na tradycyjnych metodach, takich jak ręczne wypełnianie formularzy lub papierowe dzienniki, firma może wykorzystać technologie cyfrowe do precyzyjnego rejestrowania i monitorowania przepracowanych godzin.

Elektroniczny zapis umożliwia pracownikom rejestrowanie swojej obecności i czasu pracy za pomocą elektronicznych urządzeń, takich jak czytniki kart zbliżeniowych, czytniki odcisków palców, aplikacje mobilne lub inne narzędzia oparte na technologii RFID.

Czym jest system rejestracji czasu pracy?

System RCP jest to elektroniczny system rejestracji czasu pracy, który montowany jest przy najważniejszych przejściach w przedsiębiorstwie, takich jak brama wejściowa, wejścia boczne czy magazyn.

Rejestracja do systemu następuje za pomocą identyfikatora podczas każdego wejścia/wyjścia pracownika. Takim identyfikatorem może być kod PIN lub karta, którą należy zbliżyć do czytnika. Weryfikacja może odbywać się także za pomocą np. odcisku palca czy geometrii twarzy. Podczas logowania za pomocą terminalu do systemu RCP przesyłane są informacje o:

 • Godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • Wyjściach służbowych,
 • Wyjściach prywatnych. 

W niektórych firmach systemy RCP montowane są również wewnątrz budynków w celu monitorowania przerw od pracy. Schemat działania w tym przypadku jest taki sam, jak przy rejestracji na wejściu/wyjściu – pracownicy „odbijają” swoje identyfikatory po rozpoczęciu i zakończeniu przerwy.

Najczęściej wdrażanym przez nas rozwiązaniem jest rejestracja czasu pracy Roger – RCP Master 4. System został stworzony w celu przeprowadzania i rozliczania godzin pracy. Dzięki swojej elastyczności umożliwia dostosowanie licencji do potrzeb każdej firmy, niezależnie od jej wielkości.

Technologie wspierające elektroniczną ewidencję czasu pracy

Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w skutecznej i precyzyjnej ewidencji czasu pracy. Dzięki nim pracodawcy mogą wprowadzać rozwiązania, które przyczyniają się do bardziej efektywnego zarządzania czasem pracy pracowników. Poniżej przedstawiamy niektóre z technologii, które wspierają elektroniczny zapis czasu pracy.

Systemy biometryczne

Systemy biometryczne stanowią zaawansowane narzędzie w elektronicznej ewidencji czasu pracy. Poprzez skanowanie odcisków palców lub rozpoznawanie twarzy, pracownicy mogą szybko i dokładnie zarejestrować swoją obecność. To rozwiązanie jest nie tylko wysoce precyzyjne, ale także trudne do oszukania, co zwiększa uczciwość i dokładność ewidencji.

Rejestrowanie czasu pracy

Aplikacje mobilne

Wykorzystanie aplikacji mobilnych do rejestrowania czasu pracy pozwala pracownikom na dokonywanie zapisów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki nim pracownicy pracujący zdalnie mogą łatwo rejestrować swoje godziny pracy, co przyczynia się do bardziej elastycznego zarządzania czasem.

Przykładem aplikacji mobilnej jest dodatkowy moduł do systemu RCP Master 4, umożliwiający dostęp do wybranych funkcji systemu poprzez przeglądarkę internetową.

RCP Master 4 Web pozwala pracownikom na samodzielne wykonywanie wielu czynności, takich jak sprawdzanie bieżącego stanu godzin pracy, zgłaszanie absencji czy składanie wniosków o urlop. Aplikacja pomaga również rejestrować czas pracy zdalnej.

Karty RFID i systemy kontroli dostępu

Karty RFID (Radio-Frequency Identification) oraz systemy kontroli dostępu są wykorzystywane do monitorowania czasu pracy poprzez zbliżanie karty do czytnika. To szybkie i wygodne rozwiązania, które umożliwiają także śledzenie ruchu pracowników wewnątrz budynku.

Oprogramowanie RCP Master 4 firmy Roger może zarówno działać samodzielnie, jak i być integralną częścią systemu kontroli dostępu RACS. Dzięki możliwości automatycznego pobierania danych o rejestracji z systemu SKD, korzystanie z systemu rejestracji jest jeszcze prostsze.

Integracja z systemami zarządzania zasobami ludzkimi

Elektroniczna ewidencja czasu pracy może być skutecznie zintegrowana z systemami zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Integracja ta umożliwia automatyczne przekazywanie danych o czasie pracy do systemu HR, co ułatwia procesy kadrowo-płacowe, analizę wydajności oraz zarządzanie zespołem. Dzięki temu informacje o czasie pracy są łatwo dostępne i mogą być wykorzystane w celach raportowania i planowania.

Zalety elektronicznej ewidencji czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy oferuje wiele znaczących zalet, które wpływają na skuteczność i efektywność zarządzania czasem pracy pracowników.

System rejestracji czasu pracy

Precyzyjna i dokładna rejestracja czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy umożliwia precyzyjne rejestrowanie godzin pracy pracownika. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak karty zbliżeniowe, odciski palców czy aplikacje mobilne, możliwe jest dokładne monitorowanie momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy. To eliminuje przypadkowe błędy związane z zapisywaniem godzin ręcznie i tworzy wiarygodny zapis czasu pracy.

Eliminacja możliwości błędów ludzkich i nadużyć

Tradycyjne metody ewidencji czasu pracy, takie jak ręczne wypełnianie formularzy czy arkuszy kalkulacyjnych, są podatne na błędy ludzkie. Elektroniczna ewidencja minimalizuje to ryzyko poprzez automatyczne rejestrowanie danych. Dodatkowo systemy te mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby nie było możliwości manipulowania zapisami, co ogranicza ryzyko nadużyć.

Możliwość monitorowania pracy zdalnej oraz mobilnej

W dzisiejszym środowisku pracy coraz częściej korzystamy z opcji pracy zdalnej lub mobilnej. Elektroniczna rejestracja czasu pracy umożliwia skuteczne monitorowanie czasu pracy pracowników pracujących spoza biura. Dzięki temu pracodawca może mieć pewność, że praca jest wykonywana zgodnie z oczekiwaniami, bez względu na lokalizację.

Ułatwienie procesu obliczeń płacowych i rozliczeń nadgodzin

Elektroniczna ewidencja czasu pracy przyspiesza i ułatwia proces obliczeń płacowych oraz rozliczeń nadgodzin. Automatyczne rejestrowanie godzin pracy pozwala na dokładne śledzenie przepracowanego czasu. To z kolei przekłada się na poprawę dokładności obliczeń płacowych i uniknięcie problemów związanych z niewłaściwym rozliczaniem nadgodzin.

Korzyści elektronicznej ewidencji czasu pracy 

Elektroniczna ewidencja czasu pracy niesie za sobą liczne korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawców. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi do monitorowania czasu pracy przyczynia się do poprawy efektywności i uczciwości, a także ułatwia planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Zwiększona przejrzystość i uczciwość w odnotowywaniu czasu pracy

Elektroniczna rejestracja czasu pracy eliminuje subiektywne interpretacje związane z tradycyjnymi, manualnymi metodami ewidencji. Pracownicy samodzielnie rejestrują swoje godziny pracy za pomocą systemu, co zapewnia przejrzystość i precyzję. To również sprzyja uczciwości, ponieważ dane są rejestrowane bezpośrednio i trudniej jest nimi manipulować.

Optymalizacja alokacji zasobów ludzkich na podstawie dostępnych danych

Możliwość elektronicznej ewidencji czasu pracy dostarcza cennych danych dotyczących wydajności pracowników, ich aktywności oraz obciążenia pracą. Dzięki tym danym pracodawcy mogą dokładnie analizować, które działy wymagają większej obsady, a które mogą być optymalizowane. To umożliwia lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania personelu.

Możliwość lepszego planowania urlopów i dyżurów

Elektroniczna ewidencja czasu pracy ułatwia zarządzanie urlopami i dyżurami. Dzięki możliwości dokładnego monitorowania obecności, pracodawcy mogą planować pracę z wyprzedzeniem, co pomaga uniknąć konfliktów i niedoborów kadry pracowniczej.

Redukcja biurokracji związanej z tradycyjnymi metodami ewidencji

Tradycyjne metody ewidencji czasu pracy, takie jak papierowe formularze czy ręczne arkusze kalkulacyjne, często wymagają dużego nakładu pracy administracyjnej. Elektroniczna ewidencja eliminuje tę biurokrację poprzez automatyzację procesów. Dzięki temu pracownicy i pracodawcy mogą zaoszczędzić cenny czas, który można przeznaczyć na bardziej produktywne zadania.

Raporty czasu pracy

Wprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy pomaga zwiększyć transparentność i dokładność danych oraz usprawnia procesy zarządzania. To inwestycja w lepszą organizację i wydajność, która przekłada się na sukces całej firmy.

Dla kogo elektroniczna ewidencja czasu pracy?

Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest skutecznym narzędziem, które przynosi wiele korzyści w zarządzaniu czasem pracy pracowników. Niemniej jednak, nie jest ona idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy. Przed wdrożeniem takiego systemu, istnieje kilka aspektów, które warto rozważyć, aby ocenić, czy jest odpowiednia dla danej organizacji.

Przede wszystkim, rozmiar i struktura firmy mogą wpłynąć na efektywność wdrożenia elektronicznej ewidencji czasu pracy. W mniejszych firmach procesy mogą być bardziej elastyczne i możliwe do zarządzania ręcznie, podczas gdy w większych przedsiębiorstwach automatyzacja może przynieść większe korzyści.

Warto również wziąć pod uwagę branże o nietypowych wymaganiach czy zmiennej dynamice pracy. Mogą one wymagać bardziej elastycznego podejścia do zarządzania czasem w przedsiębiorstwie, co może kolidować z rygorystycznym systemem elektronicznym. Na przykład, praca kreatywna czy praca sezonowa mogą wymagać większej swobody w dostosowywaniu grafików.

Wdrożenie elektronicznej ewidencji czasu pracy powinno być więc przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, zważywszy na zalety oraz ewentualne wyzwania, jakie taki system może przynieść.

System RCP

Podsumowanie

Elektroniczna ewidencja czasu pracy stanowi istotny krok w kierunku usprawnienia procesów zarządzania pracownikami oraz efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Zaawansowane technologie, takie jak systemy biometryczne, aplikacje mobilne czy karty RFID, umożliwiają dokładne rejestrowanie czasu pracy, eliminując błędy ludzkie i nadużycia. To z kolei prowadzi do zwiększonej uczciwości, przejrzystości oraz optymalizacji alokacji zasobów.

Korzyści z wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy obejmują również ułatwienie procesu planowania urlopów i dyżurów, redukcję biurokracji oraz lepsze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Niemniej jednak przedsiębiorstwa powinny uwzględnić indywidualne aspekty swojej struktury, rozmiaru oraz rodzaju pracy, aby ocenić, czy elektroniczny system ewidencji czasu pracy będzie odpowiednim rozwiązaniem dla nich.

Chcesz wdrożyć system RCP w swojej firmie? Porozmawiajmy

(+48) 505 171 894 Adrian Roszczyk Sales Manager
outsourcing IT

Dlaczego outsourcing usług IT jest kluczowy dla efektywności biznesowej?

 • Czytaj dalej
audyt informatyczny

Audyt informatyczny — wszystko, co musisz o nim wiedzieć

 • Czytaj dalej
obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm — dlaczego warto w nią zainwestować?

 • Czytaj dalej

Bon dla nauczycieli na laptopa – najważniejsze informacje

 • Czytaj dalej
zarządzanie flotą

Zarządzanie flotą pojazdów w firmie — jak robić to efektywnie?

 • Czytaj dalej
instalacje niskoprądowe

Instalacje niskoprądowe — Słownik pojęć

 • Czytaj dalej
Dyrektywa NIS2

Dyrektywa NIS2 – sprawdź, czy przepisy dotyczą Twojej firmy

 • Czytaj dalej