fbpx

CO NOWEGO W FIRMIE?

Jesteśmy właścicielami marek:

Dwudniowe wydarzenie w branży IT skierowane głównie do informatyków Administracji Publicznej.
Autorski modułowy system GaMP dostosowany do potrzeb Kontrahena.
Największa platforma LIVE Sesji Rad Gmin, Miast, Powiatów oraz Sejmików Województw
Rozwiązania w zakresie "widzenia maszynowego" oraz sztucznej inteligencji dla różnych dziedzin przemysłu.
Platforma GAMP RMA stworzona z myślą o naszych Kontrahentach, umożliwiająca zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi oraz Projektami.
Poprowadzimy Ciebie przez gąszcz trudnych przepisów tak, abyś był w zgodzie z RODO.
[/vc_column]
gamp_zielona_gora_gamp_group_white

Referencje

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące zarówno procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i za inwentaryzację monitoringu.

  Sądzę, że nawiązana z Państwem współpraca pozwoli na rozwiązanie wszelkich niedociągnięć w infrastrukturze teleinformatycznej ZRRT S.A., którą zastaliśmy.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski
  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • PW Delta Sp.J. w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że spółka GaMP z Zielonej Góry w ramach realizacji projektu ''Integracja PW DELTA i partnerów poprzez wdrożenie systemów B2B'' dostarczyła sprzęt komputerowy oraz wykonała usługi o łącznej wartości kontraktu 1.5 mln zł.

  Przedmiotem kontraktu były dostawy sprzętu komputerowego w tym serwerów typu Blade, systemów pamięci dyskowej Data Attached Storage oraz biblioteki taśmowej, zaawansowanych rozwiązań zasilania rezerwowego oraz prace instalatorskie związane z modernizacją zasilania oraz budową infrastruktury sieciowej dla implementowanych w ramach projektu systemów bazodanowych. Spółka GaMP Sp. z o. o. wykonała wszystkie niezbędne instalacje w ramach dostawy infrastruktury tj. zasilanie bezprzerwowe, sieć LAN, monitoring CCTV oraz instalację SSWiN. Dostawa oraz instalacja urządzeń przebiegała sprawnie i została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami.

  Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych.

  Juliusz Niewinowski
  Juliusz Niewinowski Prokurent
 • Uprzejmie informujemy, że firma Gamp Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zrealizowała wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV składającego się z systemu ochrony obwodowej, systemu monitorowania hal produkcyjnych oraz systemu monitorującego ruch pojazdów na terenie całości Zakładu. Zakres wdrożenia obejmował: projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalację oraz konfigurację ponad 50 punktów kamerowych wraz z jednostką centralną zarządzającą systemem, projekt i wykonawstwo sieci strukturalnej, punktów dystrybucyjnych, urządzeń aktywnych oraz instalacji niskoprądowych, konfigurację analizy obrazu, szkolenia dla pracowników, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Portiernia służącego do zarządzania wjazdami i wyjazdami aut na terenie Zakładu, instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Pomiary służącego do zarządzania i monitorowanie mediów. Na podstawie umowy serwisowej, której jednym z elementów jest system monitoringu wizyjnego, firma Gamp Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za obsługę serwisową oraz rozbudowę w/w systemu. Wartość całego kontraktu opiewała na kwotę przekraczającą 960.000 zł (netto). Z zadowoleniem potwierdzamy, że współpraca z firmą Gamp Sp. z o.o. odbywała się z zachowaniem najwyższego poziomu obsługi, a firma wywiązała się ze wszystkich zadeklarowanych terminów.

  Konstanty Narejko Dyrektor Finansowy, KartonPak S.A.
 • Firma GaMP Sp. z o.o. wykonała dla Firmy Wojciechowski Sp. z o.o. następujące prace:

  • okablowanie strukturalne Cat.6a wraz z dedykowanym zasilaniem,
  • kompleksowy monitoring CCTV IP całości obiektu,
  • system SSWiN,
  • dostawę i konfigurację urządzeń aktywnych CISCO.

  Urządzenia i instalacje wykonane przez firmę GaMP oraz jakość wykonania świadczonych usług w pełni spełniły nasze oczekiwania. Prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora. Mając na uwadze fachowość oraz wysoką jakość instalacji wykonywanych przez GaMP Sp. z o.o. polecamy usługi tej Firmy.

  Wojciech Wojciechowski Prezes Zarządu
 • Projekt: Zaprojektowanie i wykonanie systemu elektronicznego eDrzonków Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem e-Drzonków, opracowanie OPZ i SIWZ Wartość projektu: 6.8 mln

  WOSiR Drzonków, woj. lubuskie
 • Projekt: Lubuski e-Urząd Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługa kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (nadzór w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym) zadania inwestycyjnego pn: Lubuski e-Urząd Wartość projektu: 22 mln

  Urząd Marszałkowski woj. lubuskie
 • Projekt: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w zakresie technicznym, terminowym oraz sprawozdawczym nad projektem Wartość projektu: 2.8 mln

  MOSiR Zielona Góra
 • Projekt: e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zakres odpowiedzialności: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego Wartość projektu: 2.5 mln

  Powiat Zielonogórski woj. lubuskie
 • Działając w imieniu Powiatu Zielonogórskiego oświadczam, że GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze świadczy od 2007 roku usługi w zakresie bieżącej obsługi informatycznej oraz administrowania siecią teleinformatyczną, a w szczególności bieżącego nadzoru nad eksploatacją i funkcjonowaniem sieci komputerowej, instalacją i konfiguracją serwerów i systemów informatycznych oraz obsługi systemów archiwizujących. Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski
  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego
[/vc_column]
gamp_favicon-2

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

22

lata doświadczenia

+2000

realizowanych zleceń
serwisowych rocznie

+500

klientów

+150

referencji

+30

specjalistów

+15

nowych klientów rocznie

+20

autorskich rozwiązań
dla systemów ERP

+50

specjalistycznych
certyfikatów

Partnerzy:

Jesteśmy częścią:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej - największe w południowej części województwa lubuskiego stowarzyszenie przedsiębiorców.
Największa, niezależna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców w województwie Lubuskim.
Pozwala rodzinnym przedsiębiorstwa rozpoznać się nawzajem, a konsumentom rozpoznać ich produkty.

Email: kontakt@gamp.pl

[/vc_column]

GaMP sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej. Celem projektu jest wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

GaMP sp. z o.o. wprowadzi innowacyjne rozwiązanie w zakresie monitoringu pszczół w ulach w oparciu o wykorzystanie technologii IoT i computer learning. Pozwoli to reagować na zagrożenia lub wcześniej im zapobiegać poprzez pozyskiwanie szerokiej gamy danych.

Wartość projektu netto 381.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 323.850,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Etap I usługowy – konkurs ogólny.