Jesteśmy właścicielami marek:

Dwudniowe wydarzenie w branży IT skierowane głównie do informatyków Administracji Publicznej.
Autorski modułowy system GaMP dostosowany do potrzeb Kontrahena.
Największa platforma LIVE Sesji Rad Gmin, Miast, Powiatów oraz Sejmików Województw
Rozwiązania w zakresie "widzenia maszynowego" oraz sztucznej inteligencji dla różnych dziedzin przemysłu.
Platforma GAMP RMA stworzona z myślą o naszych Kontrahentach, umożliwiająca zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi oraz Projektami.
Poprowadzimy Ciebie przez gąszcz trudnych przepisów tak, abyś był w zgodzie z RODO.

Referencje:

 • Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące zarówno procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i za inwentaryzację monitoringu.

  Sądzę, że nawiązana z Państwem współpraca pozwoli na rozwiązanie wszelkich niedociągnięć w infrastrukturze teleinformatycznej ZRRT S.A., którą zastaliśmy.

  Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

  Tomasz Czajkowski
  Tomasz Czajkowski Prezes ZRRT S.A.
 • PW Delta Sp.J. w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że spółka GaMP z Zielonej Góry w ramach realizacji projektu ''Integracja PW DELTA i partnerów poprzez wdrożenie systemów B2B'' dostarczyła sprzęt komputerowy oraz wykonała usługi o łącznej wartości kontraktu 1.5 mln zł.

  Przedmiotem kontraktu były dostawy sprzętu komputerowego w tym serwerów typu Blade, systemów pamięci dyskowej Data Attached Storage oraz biblioteki taśmowej, zaawansowanych rozwiązań zasilania rezerwowego oraz prace instalatorskie związane z modernizacją zasilania oraz budową infrastruktury sieciowej dla implementowanych w ramach projektu systemów bazodanowych. Spółka GaMP Sp. z o. o. wykonała wszystkie niezbędne instalacje w ramach dostawy infrastruktury tj. zasilanie bezprzerwowe, sieć LAN, monitoring CCTV oraz instalację SSWiN. Dostawa oraz instalacja urządzeń przebiegała sprawnie i została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Uruchomienie i odbiór systemu nastąpił zgodnie z oczekiwanym terminem zawartym w kontrakcie oraz jego warunkami.

  Polecamy firmę GaMP Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego Partnera w zakresie dostaw oraz integracji zaawansowanych technologii informatycznych.

  Juliusz Niewinowski
  Juliusz Niewinowski Prokurent
 • Uprzejmie informujemy, że firma Gamp Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Konstytucji 3-go Maja 8 zrealizowała wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV składającego się z systemu ochrony obwodowej, systemu monitorowania hal produkcyjnych oraz systemu monitorującego ruch pojazdów na terenie całości Zakładu.

  Zakres wdrożenia obejmował:

  • projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
  • instalację oraz konfigurację ponad 50 punktów kamerowych wraz z jednostką centralną zarządzającą systemem,
  • projekt i wykonawstwo sieci strukturalnej, punktów dystrybucyjnych, urządzeń aktywnych oraz instalacji niskoprądowych,
  • konfigurację analizy obrazu,
  • szkolenia dla pracowników,
  • instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Portiernia służącego do zarządzania wjazdami i wyjazdami aut na terenie Zakładu,
  • instalację i konfigurację systemu SAFESYS.Pomiary służącego do zarządzania i monitorowanie mediów.

  Na podstawie umowy serwisowej, której jednym z elementów jest system monitoringu wizyjnego, firma Gamp Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za obsługę serwisową oraz rozbudowę w/w systemu.

  Wartość całego kontraktu opiewała na kwotę przekraczającą 960.000 zł (netto).

  Z zadowoleniem potwierdzamy, że współpraca z firmą Gamp Sp. z o.o. odbywała się z zachowaniem najwyższego poziomu obsługi, a firma wywiązała się ze wszystkich zadeklarowanych terminów.

  Konstanty Narejko
  Konstanty Narejko Dyrektor Finansowy, KartonPak S.A.
 • Firma GaMP Sp. z o.o. wykonała dla Firmy Wojciechowski Sp. z o.o. następujące prace:

  • okablowanie strukturalne Cat.6a wraz z dedykowanym zasilaniem,
  • kompleksowy monitoring CCTV IP całości obiektu,
  • system SSWiN,
  • dostawę i konfigurację urządzeń aktywnych CISCO.

  Urządzenia i instalacje wykonane przez firmę GaMP oraz jakość wykonania świadczonych usług w pełni spełniły nasze oczekiwania. Prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora. Mając na uwadze fachowość oraz wysoką jakość instalacji wykonywanych przez GaMP Sp. z o.o. polecamy usługi tej Firmy.

  Wojciech Wojciechowski Prezes Zarządu
 • Działając w imieniu Powiatu Zielonogórskiego oświadczam, że GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze świadczy od 2007 roku usługi w zakresie bieżącej obsługi informatycznej oraz administrowania siecią teleinformatyczną, a w szczególności bieżącego nadzoru nad eksploatacją i funkcjonowaniem sieci komputerowej, instalacją i konfiguracją serwerów i systemów informatycznych oraz obsługi systemów archiwizujących. Zadania, których podejmowała się spółka GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Dariusz Wróblewski
  Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego

Partnerzy: